Новото апостолическо насърчение на папа Франциск “Gaudete et еxsultate“

10 април 2018, 15:37

Светият Престол обнародва ново апостолическо насърчение на Папа Франциск. Заглавието на документа е “Gaudete et exsultate” („Радвайте се и се веселете“), и е посветен на призванието към святост в съвременния свят. «Господ желае да бъдем свети – пише папата в предговора. – Той очаква от нас да не се задоволяваме с посредствено, размитото, изпразнено от съдържание съществуване».
В първата глава, озаглавена «Призивът към святост», папата изтъква, че светците, които вече пребивават пред Божия лик, запазват с нас връзките на любовта и единството. Но не следва да мислим само за онези, които са били причислени към лика на блажените или светците: «Бог пожела да влезе в динамиката на самия народ». «Колко прекрасно е да виждаш светостта в търпеливия Божи народ, в постоянството на всекидневния живот: такава е «светостта по съседство», «средният клас» святост». Не бива да се отчайваме, когато съзерцаваме примерите на святост, изглеждаща ни недостижима.
Папата се обръща към различните категории на Божия народ: «Ти си се посветил на Бог? Бъди свят, живей с радостно себеотдаване. Ти пък си женен, омъжена? Бъди свят, като обичаш съпруга си, съпругата си, като полагаш грижи така, както Христос за Църквата. Ти си работник? Бъди свят, като честно и компетентно изпълняваш своите задължения и служиш на братята. Ти си родител, баба или дядо? Бъди свят, като търпеливо учиш децата да следват Исус. Имаш власт? Бъди свят, като се бориш за общото благо и се откажеш от личните си интереси. В Църквата, която е свята и се състои от грешници, ще намериш това, което ти е нужно, за да израстваш в светостта». По-нататък папа Франциск изброява преградите пред светостта: «Нездраво да обичаш мълчанието и да избягваш срещите с другите, да желаеш почивка и да отхвърляш действието, да се стремиш към молитвата, но да не дооценяваш служението. Това не означава презрение към моментите на тишина, самота и мълчание пред Бог».
Втората глава носи заглавие: «Двата хитри врага на светостта». Папа Франциск посочва съвременния гностицизъм и съвременното пелагианство катод вата основни врага на светостта. Първият свежда Исусовото учение до хладна и строга логика, отхвърляща тайната. Въпреки това обаче, «дори нечий живот да е бил катастрофа, дори когато човекът е поразен от пороци и зависимости, Бог присъства в живота му». Папата предупреждава за изкушението от «известно чувство на превъзходство спрямо другите вярващи». Вторият враг, пелагианството, се проявява в следното: «Когато някои, обръщайки се към слабите, казват, че за Божията благодат всичко е възможност, те обикновено предават идеята, че всичко е възможно да се направи с помощта на човешката воля; Бог призовава да правиш това, което можеш, и да просиш за онова, което не можеш».
Франциск отбелязва, че често «се противим на импулса на Духа, църковният живот се превръща в музеен експонат, принадлежащ на малцина. Това е тънка форма на пелагианство» – отбелязва папата.
В третата глава, озаглавена «В светлината на Учителя», папата дава отговор на въпроса: «Какво да правя, за да стана добър християнин?», като коментира всяко едно от блаженствата като движение «срещу течението». След това напомня за «великите правила на поведение», намерили израз в думите Господни: «Гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте…» Християнството се измерва с нашите чувства спрямо страдащите ближни. Папата предлага да се замислим как възприемаме човека, който лежи на улицата в студената нощ: като преграда пред пътя ни, като мързелив нарушител на реда, като угризение за собствената ни съвест, като проблем, който трябва да бъде решен от политиците, или въобще – като боклук, замърсяващ обществото. Да си християнин – това означава да виждаш в такъв един човек същото онова достойнство, което имаш ти самият, и да осъзнаеш, че той също е обичан от Бог, както си обичан и ти.
В четвърта глава от насърчението папа Франциск изброява някои черти на светостта в съвременния свят, сред които са: търпение, кротост, радост и чувство за хумор.
Петата глава е посветена на духовната борба и духовното разпознаване.

Новини: Ватикана

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар