Майски размишления: Ето твоя син – ето майка ти

11 май 2018, 20:25

Завещанието на Исус никога не е губило своята сила. Остава валидно до края на света. Мария няма да спре да ни бъде Майка. Обаче нима ние се възползваме от привилегията на нейни деца? Нима помним какво е била Мария за Исус и какво е за нас – „нищожните деца на Ева“?
Мария винаги изпълнява ролята на Посредничка, връзка между Бог и човека, между Небето и земята, между грешника и Божията святост. Тя обича хората в Бога и за Бога. Тя не иска да загуби нито едно от своите деца. Може да се каже, че Тя ни обича така, както обича своя Син, защото знае, че Той за всички нас проля Кръвта Си. Затова, коленичейки пред Пресветото Тайнство, не бива да забравяме никога за нейното дискретно майчино присъствие. Тя знае, че сме грешници, недостойни да се изправим пред Божието величие, да се доближим до Светостта Божия.
Грехът и светостта на Бога са понятия, които се изключват взаимно. Затова нейната роля е необходима. „Прибежище на грешниците“, Мария приема веднага нашите молитви върху себе си и в тази своя роля застава пред Исус. Затова с право казал свети Бернард: „Никога не се е чуло някой да прибягвал към Тебе за помощ и да не е бил изслушан…“. Прибежище на грешниците, Помощница на верните, Утешителка на наскърбените… Тя денем и нощем е на наше разположение. Ден и нощ бди между дарохранителницата и нас, грешните, но все пак много обичани от нея деца. Тя по безброй различни начини ни привиква към Църквата… Слага в ръцете ни броеницата, казва ни да молим литанията и да отслужваме Майската набожност – и всичко това единствено за да ни притегли към дарохранителницата, да ни притегли по-близо до олтара, до вечната светлинка, по-близо до Исус – нейния възлюбен Син и наш Спасител. Затова трябва да вървим като деца към нейното Майчино Сърце.

Поздрав, истинско Тяло, родено от Дева Мария! Поздрав, Евхаристично Тяло на Бога, Което никога не преставаш да бъдеш същото Тяло на непорочната Си Майка! Поздрав, Тяло, в Което се е извършило спасението на света! Поздрав, Тяло, родено в студената пещера, преследвано от Ирод, измъчено от хората, издъхващо върху Кръста! Поздрав, Тяло, възкръснало след три дни от гроба, възкръснало и възнесло се в небето!
Поздрав, девическо Тяло на Майката, от самото начало опазено от първородния грях, Тяло, от което се е родил Божият Син, Спасителят на света и наш Брат – Исус Христос! Поздрав, Непорочна Майко, наша Съспасителко, която си стояла под Кръста и стоиш до всяка дарохранителница, за да изпросваш от Исус милосърдие за нас и да подкрепяш молитвите на недостойните! Поздрав, Царице, Майко на Милосърдието, живот, сладост и надежда наша! Поздрав!

Отец Франциск Грудниок
из „От ден за ден. Майски размишления“,
превод: отец Мариуш Полцин, OFM Cap.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар