Животът на Мария в три думи

15 май 2018, 21:21

Животът на Мария се резюмира с три думи:
Ecce, Fiat и Magnificat.
Запечатай ги в твоето сърце,
размишлявай върху тях
и действай в съгласие с тях:

„Ето рабинята Господня“ : Ecce (Лука 1, 38)

„Нека ми бъде по думата ти“: Fiat (Лука 1, 38)

„Душата ми величае Господа“: Magnificat (Лука 1, 46)

Кардинал Франциск Нгуен Ван Туан

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар