Дяволът е безсилен пред Мария

7 юли 2018, 13:16

Види ли адът Мария в сърцето ти
и чуе ли името й от устата ти,
ще затвори пламтящата си бездна
и всички дяволи,
които е изпратил, за да те погубят,
ще се върнат обратно посрамени .

Свети Епифаний

(marianisches.de)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар