Молитва на една католическа майка

10 юли 2018, 11:44

Ако е в плана на Твоето Провидение да дадеш на сърцето ми още едно скъпо дете, тогава не ми позволявай да се противя на намеренията Ти от страх или егоизъм!
Мили Боже, може би във вечното лоно на Твоята Божественост е скрита някоя чудно красива душа, която може да дойде на този свят, само ако аз съм готова да я облека с моята плът и кръв. Не се противя и не отказвам: без колебание искам да бъда Твоята свята врата, през която да изпратиш Твоя живот в света!
Дай ми всеки ден да бъда Твоя врата, през която пращаш благодатта Си на хората, които са ми най-скъпи и най-близки.
Ти ми ги даде; помогни ми да не загубя никого от тях!

(marianisches.de)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар