Свети Жан Мари Виане

4 август 2018, 20:57

На 4 август Католическата Църква чества възпоменанието на свети Жан-Мари Виане, останал известен с прозвището „Светият енорист от Арс“. Предлагаме превод на думите, произнесени от Папа Бенедикт ХVІ на 15 август 2009 г. по време на молитвата „Ангел Господен“ по случай тържеството Възнесение на Дева Мария – думи, в които главният „герой“ е именно този най-голям и светъл пример за всички свещеници – светият енорист от Арс!

„Биографите свидетелстват, че свети Жан-Мари Виане говорел за Божията Майка пламенно и същевременно с прямо доверие. „Светата Дева – така обичал да казва той, – е без недостатък, украсена с всички добродетели, които я правят толкова красива и приятна за Пресветата Троица“ (Le curé d’Ars. Sa pensée – Son coeur. Présantés par l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Foi Vivante, 1966). И по-нататък: „Сърцето на тази добра Майка не е нищо друго, освен любов и милосърдие, то не иска нищо друго, освен да ни вижда щастливи. Достатъчно е да се обърнеш към нея, за да бъдеш изслушан“ (пак там).
От тези думи струи усърдието на свещеника, който, вдъхновен от апостолска ревност, се радва, че може да говори на своите верни за Мария и никога не се уморява да го прави. Той умеел да представя с ясни образи също една толкова трудна тайна като приемането на Мария в небето, като например: „Човекът бил създаден за небето. Сатаната счупил стълбата, водеща там. Нашият Господ ни даде чрез страданието си нова… Горе на стълбата стои Преблажената Дева и я държи здраво с двете ръце“ (пак там).
Светият енорист от Арс бил привлечен особено от красотата на Мария, красота, която се намира в тясна връзка с факта, че тя е Непорочна – единственото същество, което е заченато без петното на греха. Той казвал: „Светата Дева е онова красиво създание, което никога не е разочаровало Бог“ (пак там). Като добър и предан пастир преди всичко той дал пример, пак с тази детска любов към Майката на Исус, която чувствал, че го привлича към небето: „Ако не отида на небето, колко много ще ме боли! Никога няма да видя Блажената Дева – това толкова красиво създание!“ (пак там). Той посвещавал многократно своята енория на Божията Майка и препоръчвал, особено на майките, да правят същото всяка сутрин по отношение на децата си.
Скъпи братя и сестри, нека чувствата на светия енорист от Арс станат наши чувства. Изпълнени от тази вяра да се обърнем към Мария, която е била възнесена на небето и да и препоръчаме по особен начин свещениците от целия свят“.

Превод: catholic-news.bg

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар