Епископ Атаназиус Шнайдер: Гей парадите и правилният католически отговор

5 август 2018, 19:28

През последните десетилетия в градовете на Запад се разпространиха публични митинги, наричани “Gay-Pride” (гей гордост). Това постоянно разрастващо се явление има ясната цел да завладее публичното пространство във всички градове от западния свят, а в дългосрочен план също и градовете в цял свят, с изключение на тези от ислямския свят поради страх от непредвидими насилствени реакции.
Тези митинги се провеждат с огромни финансови и логистични разходи, придружени от рекламна пропаганда, подкрепяна единодушно от най-влиятелните сили в обществения живот, а именно от политическата номенклатура, социалните мрежи, мощните икономически и финансови концерни. Подобна единодушна подкрепа от страна на споменатите сили в публичния сектор беше типична за историческите тоталитарни системи, с цел да се наложи определена идеология на обществото. Митингите „Gay-Pride“ приличат несъмнено на пропагандистките паради на различни политически режими от миналото.
Остана обаче една много важна институция от обществения живот, която все още не се е присъединила официално или поне до голяма степен към конформисткия хор на поддръжниците на гей парадите. Този глас е Католическата църква. Тоталитаризмът на идеологията на хомосексуалността, респ. на теорията джендър, преследва най-амбициозната си цел, а именно завладяването на последния бастион на съпротива – Католическата църква. За съжаление тези усилия постигнаха междувременно известен успех. Оказва се, че все по-голям брой свещеници и дори някои епископи и кардинали изразяват публично и по различни начини подкрепата си за такива тоталитарни паради, наричани „гей прайд“. Това означава, че тези свещеници, епископи и кардинали стават активисти и поддръжници на една идеология, която е директна обида за Бога и обида за достойнството на човека, сътворен по образ и подобие на Бога като мъж и жена.
Идеологията джендър и идеологията на хомосексуалността са освен това бунт срещу възхитително мъдрото и любящо творческо дело на Бога. Това е бунт срещу сътворяването на човека в двата необходими и чудесно допълващи се пола на мъжа и жената. Хомосексуалните и лесбийски действия оскверняват мъжкото и женското тяло, което е храм на Бога. Всъщност Светият Дух казва: „Ако някой разори Божия храм, него Бог ще разори; защото Божият храм е свят; а тоя храм сте вие“ (1Кор 3,17). Светият Дух заявява в Светото Писание, че хомосексуалните актове са неприлични, защото противоречат на природата, създадена от Бога: „Затова Бог ги предаде на срамотни страсти: жените им замениха естественото употребление с противоестествено; също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други, и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум – да вършат онова, що не прилича“ (Рим 1, 26-28). Светият Дух заявява също така, че хората, които извършват тежки греховни действия, в това число и хомосексуални актове, няма да наследят вечния живот: „Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие? Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници, нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят царството Божие“ (1Кор 6,9-10).
Христовата благодат обаче има такава сила, че може да превърне идолопоклонника, прелюбодееца, практикуващия хомосексуалист в нов човек. Цитираният текст от Божието слово продължава по следния начин: „И такива бяхте някои от вас; но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на нашия Господ Исус Христос и чрез Духа на нашия Бог“ (1 Кор 6,11).
Като се има предвид тази истина и реалността на благодатта, в сценария на антибожествената и античовешката идеология и практика на хомосексуалността блести светлината на надеждата и на истинския прогрес, а именно надеждата и реалната възможност за преобразяване на дадена личност, извършваща хомосексуални действия, в нов човек, който е създаден в истината на светостта: „да отхвърлите от себе си вехтия според предишното ви живеене човек, който изтлява в прелъстителни похоти, да се обновите с духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината“ (Еф 4,22-24).
Тоталитаризмът и нетолерантността на идеологията джендър изискват, според собствената си логика, пълно приемане. Всички сектори на обществото, включително Католическата църква, трябва да бъдат принудени по един или друг начин да изразят своето приемане на тази идеология. Едно от най-разпространените и конкретни публични средства за тази идеологическа принуда са парадите „гей прайд“.
Не може да се изключи, че в недалечно бъдеще Католическата църква ще се намира в ситуация, подобна на преследването от Римската империя в първите векове, когато приемането на идеологията на идолопоклонничество е била задължителна и за християните. По онова време тестът за подобно приемане се е състоял в граждански или политически коректния акт на изгаряне на няколко благовонни зрънца пред статуята на някой идол или на императора.
Днес вместо паленето на благовония се появява жестът на солидарност с гей парадите, изразяващи се в поздравителни думи от страна на духовници и дори специално организирани богослужения в полза на така наречените права за хомосексуални действия, както и за разпространяване на тази идеология.
Свидетели сме на невероятния сценарий, в който някои свещеници и дори епископи и кардинали вече започнаха, без да се изчервяват, да палят благовонни зрънца пред идолите на идеологията на хомосексуалността и теорията джендър и то под аплодисментите на силните в този свят, т.е. под аплодисментите на политици, масмедии и мощните международни организации.
Какъв трябва да бъде правилният отговор на един християнин, католик, свещеник и епископ на явлението гей паради?
На първо място трябва с любов да се възвестява божествената истина за сътворяването на човека, а след това – истината за обективното психологическо и сексуално разстройство на хомосексуалната наклонност. По-нататък трябва да се говори за истината и наличието на необходима и дискретна помощ за хора с хомосексуални наклонности, така че те да получат освобождение и излекуване от душевната си непълноценност.
След това трябва да се оповести божествената истина за тежкия греховен характер на хомосексуалните актове и хомосексуалния начин на живот, тъй като те не зачитат Божията воля. С истинска братска загриженост трябва да се посочи опасността от загубата на вечното спасение на душите на практикуващи и непокаяли се хомосексуалисти.
Освен това с гражданска смелост и прилагане на всички мирни и демократични средства трябва да се протестира срещу оскърбяването на християнските убеждения и срещу публичното манифестиране на унизителни неприличия. Трябва да се протестира срещу паради, чрез които на населението на цели градове и страни се налага политико-идеологическа войнственост.
Но най-важното са духовните средства. Най-мощният и най-ценен отговор се изразява в публичните и частни актове на изкупление и удовлетворение за публичните и тежки обиди, нанасяни на Божията святост и величие от гей парадите. Неделима част от тези актове на изкупление е вътрешната молитва за обръщането и вечното спасение на поддръжниците и активистите на хомосексуалната идеология и преди всичко молитвата за спасението на душите на будещите съжаление хора, които практикуват хомосексуализъм.
Нека следните думи на папите поощрят правилния католически отговор на явлението „гей прайд“.
Папа Йоан Павел II протестира през 2000 г. със следните думи срещу парада „гей прайд“ в Рим:
„Считам за свой дълг да взема отношение към добре известните събития [гей парада], състояли се през последните дни в Рим. От името на Църквата на Рим не мога да не изразя огорчението си … от оскърблението на християнските ценности на един град, който е така скъп за католиците по целия свят.
Църквата не бива да премълчава истината, защото по този начин няма да спази верността си към Бога Създател и няма да помогне на хората да различават доброто от злото.“ (Думи преди молитвата Ангел Господен, 9 юли 2000 г.)
Управляващият понтифекс, папа Франциск, предупреди по различни поводи за опасността от идеологията джендър, напр.:
„Ти, Ирина, спомена един голям враг на семейството днес: теорията джендър. Днес има световна война за разрушаване на семейството. Днес има идеологически колониализми, които са разрушителни: Не се руши с оръжия, а с идеи. Ето защо човек трябва да се защитава срещу идеологическите колониализми.“ (Реч на срещата със свещеници, членове на ордени, семинаристи и пасторални сътрудници, Тбилиси, 1 октомври 2016 г.)
„Преживяваме момент на унищожение на човека като Божие подобие. В Европа, Америка, Латинска Америка, Африка, в някои страни на Азия има истински идеологически колониализъм. И един от тях – назовавам го открито и ясно по име – е теорията джендър!
Днес учат децата – децата! – в училище, че всеки може сам да избира пола си. И защо учат на това? Защото учебниците идват от хора и институции, които ти дават парите.Това са формите на идеологически колониализъм, подкрепяни и от много влиятелни страни. В разговор с Бенедикт XVI – който между другото е добре и има съвсем ясна мисъл – той ми каза: „Ваше светейшество, това е времето на греха срещу Бога Творец!“ Това е мъдро. Бог създаде мъжа и жената; Бог създаде така света … а ние се готвим да направим обратното.
Бог ни повери състояние на „пустиня“, за да направим от него култура; а след това ние правим с тази култура неща, които ни връщат в състоянието на „пустиня“ (срв. Романо Гуардини, Краят на новото време)! Трябва да се замислим над това, което каза Бенедикт XVI: „Това е времето на греха срещу Бога Творец!“ (Реч на срещата с полските епископи на СМД в Краков, 27 юли 2016 г.)
Истинските приятели на онези, които извършват унизителни действия по време на гей парадите, са онези християни, които казват:
„Никога няма да паля благовония пред идола на хомосексуалността и теорията джендър, дори ако – да пази Бог! – моят енорист или епископ ще го направят.
Няма да се страхувам от новия политико-идеологически тоталитаризъм на теорията джендър, защото Христос е с мен. И понеже Христос победи всички тоталитарни системи от миналото, Той ще победи също и тоталитаризма на теорията джендър от наши дни“. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

28 юли 2018 г.
+ Атаназиус Шнайдер, спомагателен епископ на архидиоцез „Пресвета Дева Мария“ в Астана

Превод: catholic-news.bg

Новини: Коментари

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар