„Иди, продай, раздай, ела и Ме следвай!“

15 октомври 2018, 10:35

Проповед за 28-ма Обикновена неделя

Мръсни ли са парите и по-щастливи ли са тези, които не разполагат с тях? В миналото в Църквата много хора са били убедени в това, но и днес ще срещнем вярващи, които мислят, че богатите са нещастни и порочни, а бедните – щастливи и свети.
Историята познава дори политически режими, които са насочени срещу интересите на богатите с цел да се създаде безкласово общество, което да се основава на общата собственост.
Но наистина ли парите са това зло, което ни отдалечава от Божието царство? Те ли са разделителната линия, която поделя хората в света на добри бедни и лоши богати? Презираме ли ине онези, които са се „замогнали“, и злословим ли по техен адрес, че са се сдобили с богатството си по нечестен път? Дано не, защото такъв мироглед е доста едностранчив и лицемерен.
Можем де си представим колко голяма привилегия има героят от днешното Евангелие – да живее във времето на Исус и лично да Го познава. Вероятно всички сме се замисляли колко по-лесно и окуражаващо би било да видим на живо Спасителя и поне за малко да поговорим с Него, очаквайки този разговор да промени пътя ни към по-добро и да ни направи по-щастливи.
Много често в Евангелието четем и слушаме за хора, които след срещата с Исус изцяло се променят, а заедно с тях се променя и съдбата им. Болни от нелечими болести оздравяват, митари и блудници се покайват и обръщат във вярата, мъртви се съживяват. Толкова много хора, които срещат Христос, си тръгват щастливи, намерили опрощение, смисъл, утеха и мир.
Разказът от днешното Евангелие обаче ни припомня историята за един човек, който, за разлика от много други, си тръгва тъжен след срещата с Исус и въпреки че първоначално за него тази среща е била освещаваща, в крайна сметка тя завършва зле.
Интересно е, че докато слушаме развръзката в сюжета, първоначално бързо решаваме, че този път поуката не ни засяга пряко, понеже не сме чак толкова богати. Малко по-късно обаче размисълът за преживяното от този човек и онова, което се случва, по никакъв начин не ни донася успокоение, а по-скоро ни изпълва с усещане за неудобство. Тогава в мислите ни бързо се появяват въпроси: как ли ние бихме си тръгнали след такава среща с Христос и ще бъдем ли радостни, или ще си отидем, изпълнени с тъга?
Нека не ни изненадва такъв паралел, защото този човек всъщност е религиозен и търсещ точно като нас и той пита именно защото познава закона и иска да се приближи още повече до Бога: „Учителю, какво да сторя, за да наследя живот вечен?“
Отговорът на Исус: „Знаеш заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си“, за кратко донася облекчение, защото „всичко това човекът е опазил от младини“… Само че тогава идва още едно пояснение, което малко или много провокира всекиго от нас: „Едно не ти достига: иди, продай всичко, което имаш и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след Мене!“
И пак се връща старият и добре познат въпрос: Господи, не искаш ли твърде много от мен?
Бог познава слабостите ни и знае какви грешки ще допуснем още преди да сме си помислили за тях, но оценява усилията ни, когато искаме да обърнем гръб на греха и да заживеем по нов благодатен начин, спазвайки заповедите Му и обичайки ближния като себе си.
Исус знае кое е слабото място на героя от днешното Евангелие и думите Му го изобличават, но както евангелистът свети Марко подчертава, Той ги изрича с любов.
Богатият спазва заповедите и вече живее един добър и благочестив живот, но за да се приближи още до Бог, „едно не му достига“, точно колкото и на нас.
Слушайки днешните четива, забелязваме един ярък контраст. В Първото четиво, което е откъс от Книгата Премъдрост, си припомняме молитвата на цар Соломон, който търси от Бог да го дари с премъдрост и разум, защото „богатството смята за нищо пред тях“. Думите му разкриват, че за него Премъдростта е по-ценна и от „камъни и злато, и от здраве и хубост“, понеже „чрез Нея идват всички блага и светлината не угасва“.
Но какво се случва после, ако разширим погледа си извън контекста на днешните четива? Соломон поиска мъдрост и получава мъдрост, с която се прочува, а заедно с нея и несметни богатства, само че и на него нещо не му достигнало, защото макар и да бил най-мъдрият човек и до днес човечеството да се наслаждава на двете му книги от Стария завет – „Притчи Соломонови“ и „Премъдрост Соломонова“, с времето и той допуснал грешки, започнал да живее в разкош и позволил почитането на други богове, а понякога и самият той им се кланял, а с това и разгневил Бога. Малко след смъртта му царството, което управлявал, се поделя на Израил и Юдея.
В този ред на мисли, връщайки се отново към Евангелието, всички можем да си зададем въпрос: А какво на мен не ми достига, за да наследя живот вечен? Дали богатството и привързаността към парите е това, което ми пречи?
Всеки от нас добре знае какво трябва да промени в себе си, но днес Исус ни дава много ясен отговор: „Иди, продай, раздай, ела и ме следвай!“, само че тези думи не бива да тълкуваме радикално, защото смисълът им би могъл да бъде колкото дословен, толкова и двусмислен.
В ранната Църква, веднага след нейното основаване след Петдесетница, често тези думи са приемани буквално, както и цялото учение на Христос. Историята помни и яркия пример на светци, които действително са отговорили на този призив, отказвайки се от всичко светско, и онова, което притежават, и безспорно най-запомнящият се сред тях е свети Франциск от Асизи. Нашето съвремие също ни среща с такива примери – този на богопосветените, които, следвайки званието си, се отказват от всяко притежание.
Разказът от днешното Евангелие ни отрезвява от всяка заблуда и събужда нашата чувствителност към собствената ни нужда бъдем свети, защото сигурно всички сме наясно с това, което ни липсва, и то съвсем не е задължително да бъде свързано с парите, защото може да се отнася за всяка добродетел.
Днес Исус ни изправя пред предизвикателството да погледнем добре себе си, а онова, което ни обещава, е, че ако Го последваме, ще ни донесе само щастие и „съкровище в небето“.

Източник:
Енорийски глас –
бюлетин на енория „Св. Йосиф“, София

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар