На първо място обичай Бог

25 октомври 2018, 19:26

Коментар към днешното Евангелие (Лк 12,49-53) от св. Йероним, свещеник и църковен учител

Исус обявява какво ще последва благовестието му. С християнството целият свят се разделил на два лагера и едните се вдигнали срещу другите. Във всяка къща имало както невярващи, така и вярващи; започнала добра война за унищожаването на един нетраен мир. В книга Битие пише как Бог по подобен начин постъпил с бунтуващите се хора, които дошли от изток, за да построят бързо кула, стигаща до небесата (срв. Бит 11,1-9): При тях избухнала война. Оттук и молбата на Давид: „разпилей народите, които желаят войни“ (Пс 67,31). Всяка емоция се нуждае от ред. Обичай баща си, обичай майка си, обичай децата си – но на първо място обичай Бог. Ако се наложи да се заложи любовта към родителите, към собствените деца и любовта към Бога, без да може и двете да се удовлетворят еднакво, тогава е от полза да не се дава предпочитание на своите, а на Бог.

(evangeliumtagfuertag.org)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар