Молитви за душите в чистилището

6 ноември 2018, 12:16

Нека се възползваме от тези благодатни дни, в които можем да помогнем на душите в чистилището и да почерпим от съкровищницата с молитви за тяхно утешение и освобождение.

Молитва на Папа Лъв ХІІІ за душите в чистилището

Господи Исусе, заради мъченията, които понесе в часа на Твоя смъртен страх в Гетсиманската градина, при увенчаването с тръни по пътя към Голгота, при разпятието и при Твоята смърт, смили се над душите в чистилището и най-вече над тези, които никой не помни. Избави ги от горчивите мъки, повикай ги при Себе Си в небесата, с любов ги приеми в обятията Си.

Отче наш… Радвай се… Вечен покой дай им, Господи…

Молитва към светците в Небето за душите в чистилището

Мили светци в Небето, погледнете към душите на вашите братя и сестри в Христос, които страдат в чистилището. Застанете пред трона на Триединния Бог и принесете отново вашите заслуги, мъчения и смърт в единство с безкрайните заслуги на горчивото страдание и смърт на Исус Христос за изкупление и удовлетворение за бедните души в чистилището. Застъпете се за тях с вашата молитва, за да се радват скоро с вас в Небето вечно на съзерцанието на Бога.

Мария – помощ за душите в чистилището

„О, врата небесна, о, врата райска, отвори се за нас; нека заслужим чрез Теб да станем участници в небесната слава, вечното щастие, представляващо всичко, което имаме. Нека ни бъде дарувана тази благодат чрез възлюбения Твой Син, Който живее и царува с Отца и Светия Дух през всички векове на вековете”.

(Св. Бернар от Клерво)

Броеница към Сладкото Сърце Мариино за бедните души в чистилището

В този Броеница, препоръчана от епископа на Ним (Франция), се обръщаме към Мария, ходатайка на бедните души в чистилището.
Броеницата се състои от четири десетки, които се молят в чест и за спомен на четиридесетте часа, които Исус прекарал в преддверието на ада, за да освободи всички души, починали в святост преди Неговата смърт и Възкресение, и да ги отведе в Небето.
Тази Броеница е особено богата на благодати, които можем да подарим на душите в чистилището.
Начинът, по който се моли е следният:
При кръста: Отче наш, Радвай се
На големите мъниста: На всички починали вечен покой дай, Господи, и вечна светлина да ги озари! Нека в мир да почиват! Амин!
На малките мъниста (10 пъти): Сладко Сърце Мариино, бъди тяхно спасение!
Накрая: Псалм 129 (De profundis) или Отче наш…, Радвай се…, Слава…

Подбор и превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар