Бог търси една овца заради спасението на всички

8 ноември 2018, 11:57

Коментар към днешното Евангелие от св. Петър Хризолог
епископ на Равена, църковен учител

Намирането на предмет, който сме изгубили, ни изпълва с радост всеки път. Тази радост е по-голяма от радостта, която сме имали преди загубата, когато предметът е бил все още в безопасност. Притчата за изгубената овца говори преди всичко за нежната любов на Бога, не толкова за нормалното човешко поведение. В нея има една дълбока истина. Да се остави нещо важно от любов към нещо много скромно: това е знак за божествена сила, то не е присъщо на човешкото желание. Защото Бог призовава към съществуване това, което не съществува; търси това, което е изгубено, като в същото време пази онова, което е оставил; той намира това, което се е заблудило и не губи това, което пази. Ето защо този пастир не е земен, а небесен. Притчата не е разказ за това, което правят хората; тя е свързана с божествени тайни, както лесно показват присъстващите в нея числа. „Ако един от вас“, казва Господ „има сто овце и изгуби една от тях“ […] Очевидно пастирът е бил така болезнено засегнат от загубата на една единствена овца, сякаш цялото стадо е лишено от защитата му и е поело по грешен път. Затова той оставя деветдесет и девет и тръгва да търси една единствена; той е загрижен само за една единствена, за да може в нея да намери и да спаси всички.

(evangeliumtagfuertag.org)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар