Нека по-добре Бог да се вдигне и да разтърси страшно земята

25 ноември 2018, 18:51

„Колкото и ужасна да е перспективата за временния триумф на сатаната, колкото и свирепи да са конските копита на неговите ездачи, колкото и отвратително да е това, за което те воюват, все пак по-добре е да дойде такава беда над нас, отколкото убежището за нашето наследие да бъде скривалището на един неустойчив пред самия себе си дух и развъдник за хладкост. Нека по-добре Бог да се вдигне и да разтърси страшно земята (въпреки че това е страшна молитва), отколкото нечестните да се смесят с нас и заради сегашното удобство да се изгубят души! Нека Той се вдигне, ако няма друг избор, и да ни накаже със своята нежна пръчка, както сърцата ни най-добре могат да понесат; нека Той открие греховете ни в този свят, за да не бъдем проклети в Деня Господен… Нека ни отвява, докато плявата не се отстрани напълно! Въпреки че при такава молитва не знаем за какво молим, а само чувстваме, че самият край е добър – не можем адекватно да оценим страхотията на онова наказание, за което така безгрижно говорим. Без съмнение не схващаме и не можем да разберем ужаса на Господния съд; приемаме думите твърде тривиално, но не може да бъде погрешно да ги използваме…“

Из проповед на кардинал Джон Хенри Нюмън

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар