Да направим най-важното почистване за празника

15 декември 2018, 15:54

Преполовихме времето за очакване на Рождество Христово, вече се пекат коледните сладки, от тавани и мазета се изваждат кутиите с украсите за елхата, коледното чистене е в разгара си. Дългоочакваният гост, разбира се, ще одобри всички тези усилия, направени в негова чест. Но той ще се зарадва не толкова на сияещите ни домове, а на сърцата ни, грижливо почистени от насъбралата се в тях мръсотия и украсени с добри намерения, подтикващи към благородни дела. Начинът да направим това е един – добрата изповед. За нея са необходими пет неща. Нека пак си ги припомним: 1. Изпит на съвестта; 2. Разкаяние за греховете; 3. Твърдо решение да не се греши повече; 4. Признаване на греховете; 5. Удовлетворение за греховете

Как се прави изпит на съвестта?

Изпитът на съвестта се извършва, като след молитва (особено към Светия Дух) си спомняме греховете след последната ни валидна изповед, направени в мислите, думите и делата чрез неспазване на Божите заповеди, наредбите на Църквата и личните задължения.

Какво е покаяние?

Покаянието е онова недоволство от извършените грехове и онова отвращение от тях, които ни карат да решим никога повече да не грешим. Има два вида разкаяние: съвършено разкаяние или разкаяние от любов и несъвършено разкаяние или разкаяние от страх.

Какво означава доброто намерение?

Доброто намерение е решителната воля да не грешим никога повече и да избягваме случаите за грях.

Какво е признаване на греховете?

Признаването на греховете е откриването на греховете пред свещеника, за да бъдем освободени от тях. Длъжни сме да изповядаме всички все още неизповядани или недобре изповядани смъртни грехове, както и простителните грехове.

Какво е удовлетворение за греховете?

Удовлетворението или сакраменталното покаяние е възложеното от изповедника добро дело за наказание, мъмрене или изкупление на заслуженото поради греха временно наказание.

Из дневника на св. Фаустина:

„Аз съм три пъти свят и се отвращавам от най-малкия грях. Не мога да обичам душа, опетнена от греха, но щом тя се разкае, няма граници за щедростта Ми към нея. Моето милосърдие я обгръща и я оправдава. С милосърдието Си преследвам грешниците по всички техни пътища и щом те се върнат при Мен, сърцето Ми се радва. Забравям горчивината, с която са го напоявали и се радвам на тяхното завръщане. Кажи на грешниците, че никой няма да избяга от Моята ръка. Ако те бягат от Моето милостиво сърце, ще паднат в справедливите Ми ръце. Кажи на грешниците, че Аз постоянно ги чакам, че чувам ударите на сърцето им, когато то започне да бие за Мен. Напиши, че Аз им говоря чрез угризение на съвестта, чрез неуспех и страдание, чрез гръмотевични бури и светкавици, чрез гласа на Църквата; но ако те съсипят всички Мои благодати, ще започна да се гневя и ще ги оставя на тях самите и ще дам това, което искат.“

(Превод: catholic-news.bg)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар