Деветница за Рождество Христово

18 декември 2018, 13:11

Трети ден (18 декември)

„О, Господарю и Вожд на дома Израилев, Който се яви на Мойсей в пламъка на горящата къпина и му даде закона на Синай, ела да ни изкупиш с протегната ръка”.
Ти, Господи, обяви на Мойсей, че си Вечно Съществуващият, че си Бог, Който живее с нас навеки, живот на нашия живот. Ние вярваме, че по същия този начин Ти си сега с нас, на олтара – реално, конкретно и истинно. Твоето присъствие винаги е изпълнено със сила. Ти си протегнатата ръка, освободила своя народ от египетското робство. Ти си разпънатият на кръста, изкупил ни от греха и смъртта.
Молим Те от този олтар да прегърнеш нас и целия копнеещ по Тебе свят, да ни привлечеш към Себе Си, да ни излекуваш от нашите болести и робии, да ни освободиш от греха и да ни направиш свети.
Ела, Господи Исусе, изкупи ни с Твоята протегната ръка на любовта.

(Следва)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар