Деветница за Рождество Христово

19 декември 2018, 16:03

Четвърти ден (19 декември)

„О, Йесеев корен, стоящ като знаме на народите, пред Който царете затварят усти, и ще Го умоляват народите, ела да ни освободиш, не се бави повече”.
Бог обеща на потопения в робството израилски народ, че от Йесеевото коляно ще дойде Спасителят, че върху Него ще почива Дух Господен и че Той ще бъде знак за спасението на всички народи.
В Теб, Господи Исусе, по чуден начин това обещание се изпълни. Теб Бог Те въздигна и Ти даде име по-високо от всяко име, та в името на Исус да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ (Фил 2, 9-11).
Но още не всичко Ти се подчинява на този свят, затова горещо Те призоваваме: Ела, не се бави повече! Нека нищо не Те препятства да ни освободиш. Нека не те препятства нашият грях и злото, извършвано от всички хора. Нека не Те препятстват силните на този свят. Нека не Те препятства нашият егоизъм. Ние се нуждаем от Твоето освобождение в този свят, изпълнен с войни, нищета и несправедливост. Ела да ни освободиш от нашите слабости и грехове, от които сме засрамени.
Ела, Господи Исусе! Покажи ни Твоята слава, за да можем да Те славим във вечни векове!

(Следва)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар