Деветница за Рождество Христово

20 декември 2018, 13:34

Пети ден (20 декември)

„О, ключ Давидов и жезъл на дома Израилев, Който отваря и никой не може да затвори, затваря и никой не може да отвори, ела и изведи от тъмницата затворниците, седящи в тъмнина и в смъртна сянка”.
Без Теб, Господи, ние непрекъснато сме потопени в мрака на нашите грехове, затворени в затвора на нашия егоизъм, тъга и безнадеждност, в ограничените условности, които правим сами на себе си или което другите изграждат около нас. Само в Теб е нашата истинска свобода, само Ти можеш да ни освободиш от всичко, „да отвориш” пред нас нови перспективи и „да затвориш” заплашващата ни пропаст на злото.
Ти си „Ключът” на нашия живот, отварящ пред нас жилището на щастието и свободата. Ела, Господи Исусе!

(Следва)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар