Деветница за Рождество Христово

21 декември 2018, 11:02

Шести ден (21 декември)

„О, Изход, сияние на вечната светлина и слънце на правдата, ела и освети намиращите се в тъмнина и в смъртна сянка”.
„Вдигни се, светлей, Йерусалиме; защото дойде твоята светлина и слава Господня изгря над тебе. Защото ето, тъмнина ще покрие земята и мрак – народите, а над тебе ще възсияе Господ и славата Му ще се яви пред тебе. И народите ще дойдат към твоята светлина, и царете – към сиянието, което изгрява над тебе” (Ис 60, 1-3). Исус е нашата светлина, дошла на света. Той е сиянието на вечната светлина сред нас. Той ни носи изцеряващата топлина на Божията любов и прошка. „Поради великото милосърдие на нашия Бог, Който ни посети като слънце, изгряващо от висините, за да просвети намиращите се в тъмнина и смъртна сянка, и да направлява нозете ни по пътя на мира” (Лк 1, 78-79).
Който Те следва, Господи, няма да ходи в тъмнината. Затова ние искаме да вървим след Теб, за да осветяваш всичко, което в нас все още е изпълнено с мрак, което е безнадеждно, което е слабо. Ти, Който си вечният Ден, направи така, че и в нас всичко да бъде светло, прозрачно, сияещо от Теб, от Твоята любов. Направи така, че и ние да бъдем за останалите лъчи светлина по техните трудни и болезнени пътища, за да им помагаме със смирение и радост да намерят знак на надежда и смисъл в живота.

(Следва)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар