Деветница за Рождество Христово

22 декември 2018, 13:29

Седми ден (22 декември)

«О, Царю, желан от народите, крайъгълен камък, правещ всичко едно, ела и спаси човека, когото Ти сътвори от прахта».
Господи Исусе, Ти, Който царуваш сега на олтара, ние отново желаем да Те убедим, че Ти си единственият наш Цар. Макар понякога да позволяваме на идолите на егоизма да ни управляват, все пак непрестанно откриваме, че само в Теб намираме радост и мир. Ние сме Твои, сътворени от Теб, и както казва днешния антифон – наистина толкова много Те желаем, по Теб тъгуваме и освен Теб нищо друго в света не може да ни насити.
Горещо жадуваме всеки човек на земята да разбере, че само Ти си Пътят, Истината и Животът, крайъгълният камък на всички наши старания.
Затова Те призоваваме – ела и спаси човека, когото си сътворил от прахта, който търси смисъла на живота и се опитва да утоли жаждата си по различни начини. Направи така, че и ние, подобно на Св. Павел, да се чувстваме бедни в сравнение с възможността да Те познаваме. Ела с цялата Си сила и царувай в сърцата ни, които Ти сътвори от земната прах. Ти ни познаваш по-добре от нас самите и ни обичаш истински. Затова ела като наш Господ и Цар!

(Следва)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар