Деветница за Рождество Христово

23 декември 2018, 18:53

Осми ден (23 декември)

„О, Емануил, наш Цар и Законодател, очакван от народите, наш Спасител: ела и ни спаси, Господи, Боже наш”.
Днес, Господи, може би ще Те призоваваме с най-красивото от Твоите имена: ще Те наричаме Емануил – Бог е с нас, защото празникът Рождество Христово е празник именно на Бог-Емануил. Молим Те във всеки от нас, реално и конкретно, да се изпълни пророчеството на Исайя за раждането на Бог за нас, на милосърдния и близък Бог, на Бог, Който пожела да приеме човешката природа, та вече нищо да не ни разделя. Нещо повече – Той направи всичко, за да разруши всички разделящи ни прегради. Показа ни пътя на истината, умря за нас на кръста, изкупи греховете ни, съедини ни със Своя Отец и ни изпрати Своя Дух, Който постоянно да ни води, учи, утешава, насърчава към свети дела и най-вече – да излива в нас Своята любов.
И Ти, Господи, Който присъстваш сред нас на олтара, си именно Бог – Емануил – така близък, така смирен, така верен на човека. Прославяме Те в Твоята близост и просим тя да ни промени и да ни направи подобни на Теб, за да съумеем и ние да бъдем така близки с всеки човек.

(Следва)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар