Броеница на себеотдаване

29 декември 2018, 18:21

В името на Отца …
Боже, ела ми на помощ.
Господи, побързай да ми помогнеш.
Господи, да бъде Твоята воля и да се свети името Ти.
Слава на Отца…

Отче, давам Ти всичко, погрижи се Ти. (10 х)
Господи, да бъде Твоята воля и да се свети името Ти.
Отче наш…

Исусе, давам Ти всичко, погрижи се Ти. (10х)
Господи, да бъде Твоята воля и да се свети името Ти.
Господи помилвай ни. (3х)
Христе помилвай ни (3х)
Господи помилвай ни. (3х)

Душе Свети, давам Ти всичко, погрижи се Ти. (10)
Господи, да бъде Твоята воля и да се свети името Ти.
Молитва на св. Августин: Вдъхни в мен, Душе Свети , за да бъдат мислите ми свети.
Действай в мен, Душе Свети, за да бъдат делата ми свети.
Обърни сърцето ми, Душе Свети, за да обичам това, което е свято.
Укрепи ме, Душе Свети, за да запазя всичко свято.
Пази ме, Душе Свети, за да не го загубя никога.

Майко Мария, давам ти всичко, погрижи се ти. (10х)
Мария, моя майко, побързай да ми помогнеш.
Радвай се Царице, Майко милостива…

Свети Йосифе, давам ти всичко, погрижи се ти. (10х)
Свети Йосифе, най-добър баща, побързай да ми помогнеш.
Свети Йосифе, любимец на Бога, помощник и съветник. Свети Йосифе, най-добър баща, закрила и опора на Мария, помоли се за нас. Нищо не може да откаже на теб Младенецът, когото твоята ръка така нежно обгръща. Затова грижи се за нас, докато не ни видиш в небето. Амин.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар