Развива се движението „Маргаритка“ – ежедневна молитва за конкретен свещеник

20 януари 2019, 18:53

Тази неделя, след Св. Литургия от 10.30 ч., седем души дадоха тържествено обещание пред олтара в енория „Св.Йосиф“, София, да се молят за отец Марек Поточни OFM Cap., в рамките на апостолат „Маргаритка“, подет у нас през юли 2012 година. Това е шестнадесетата маргаритка за свещеници, служещи у нас.

Трябва да обичаме свещениците и да се молим за тях, защото всеки свещеник е като Мойсей, който води Божия народ, Църквата, по безопасен и сигурен път към Обетованата земя, т.е. към Небето. Без верни и благочестиви свещеници Църквата няма да знае накъде да върви, няма да има тайнствата, няма да чува и разбира Божието слово, няма да има защита срещу силата на сатаната, а верните ще бъдат като клони, отделени от лозата.

Затова не се страхувайте да разтваряте сърцата си за тази форма на молитва за свещениците, за да може всеки един от тях персонално да получава ежедневно духовна защита и подкрепа.

Апостолатът се нарича маргаритка, защото негов символ е цвят със седем листчета, символизиращ седемте дни от седмицата. В средата му, в тичинката, се вписва името на свещеника, а на всяко едно от листенцата – имената на седемте човека (или семейства), които дават пред Бог обещание да се молят за него до края на живота си, като всеки се моли в определен ден от седмицата. Важното е всеки ден от седмицата някой да се моли за конкретния свещеник. Молитвата продължава не само докато свещеникът е жив, но и след смъртта му.

Добре е, ако е възможно, обещанието да се даде пред изложено Свето Причастие, след като групата от седем човека е участвала в Св.Литургия и всеки е приел Св.Причастие. За обещанието се използва обикновено следната формула:

«Днес аз, … , като член на апостолат «Маргаритка» тържествено обещавам до края на живота си да се моля за отец …… . Помогни ми за това, Боже в Светата Троица. Мария, Царица на небето и земята и на всички светци, моли се за мен. Амин.»

Самата молитва се избира от седемте човека, които се обединяват молитвено около даден свещеник. Препоръчва се молитвите да не са дълги и обременяващи и да съответстват най-добре на молещите се. Практикуващите този апостолат използват молитвата на света Фаустина Ковалска за свещениците и Броеницата на Божието Милосърдие, молитвата на папа Павел VІ за свещениците, последвана от Отче наш, Радвай се и Слава, както и Мeджугорската броеница – Веруюто, по седем пъти Отче наш, Радвай се и Слава.

След даване на обещанието седемте молещи се не се събират за съвместна молитва. Всеки се моли самостоятелно, където живее или пребивава в момента, в удобно за него през деня време, но в рамките на настоящия ден.

Ако някой отвори сърцето си за любовта на Бога, може да стане член на повече маргаритки, дори седем, като всеки ден се моли за някой свещеник. Възможно е също, за да се увеличи броят на духовно осиновените свещеници, един човек да поеме обещанието в един и същи ден от седмицата да се моли за няколко свещеника, но тогава молитвата трябва да се моли поотделно за всеки един от тях.

За даване на обещанието е подходящ всеки ден, но е хубаво то да се направи в неделя или на празник.

Ако някой от молещите се в групата почине преди свещеника, той продължава застъпническата си молитва от рая или чистилището, което се основава на вярата ни в общението на светците. Но ако има такава възможност, на негово място може да започне да се моли друг човек.

Нека не се плашим от молитвата и да побързаме да обгърнем всеки свещеник у нас поне с една „Маргаритка“. Защото, както е казал свети Бруно, с молитвата можем да направим много повече, отколкото с действие.

Действащи „маргаритки“ у нас

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар