Архиепископ Вигано: „Няма истинска готовност сред епископите да спрат злоупотребите“

19 февруари 2019, 15:26

Архиепископ Карло Мария Вигано, бивш апостолически нунций в Съединените щати, отново повдигна важни въпроси около предстоящата среща във Ватикана, посветена на проблема със сексуалните злоупотреби в Църквата. В есе за симпозиум на National Catholic Register архиепископът разглежда корените на кризата в Църквата, както и някои недостатъци на планираната епископска среща (21-24 февруари 2019 г.).

Формацията в семинариите
Вигано започва материала си с критика на процеса на подготовката на свещеници (т. нар. свещеническа формация). „Очевидно за всички е, че първичната причина за настоящата ужасяваща криза със сексуалните злоупотреби, извършвани от ръкоположени духовници, в това число и епископи, е липсата на правилна духовна подготовка на кандидатите за свещенство“ – отбелязва бившият нунций. И добавя: „Тази липса, от своя страна, до голяма степен може да се обясни с доктриналната и морална корупция сред много възпитатели (преподаватели) в семинариите – корупция, която нарасна лавинообразно в началото на 60-те години (на 20-ти век – б. р.).“
Като поглежда назад към своя собствен опит, Вигано си спомня, че дори преди края на Втория Ватикански събор е бил очевиден пълзящият разпад: „Влязох в Папската семинария в Рим и започнах обучението си в Грегорианския университет когато бях на 25-годишна възраст. Бе 1965 г., броени месеци преди края на Втория Ватикански събор. Нямаше как да не се забележи, и то не само в моето учебно заведение, но и в много други в Рим, че някои семинаристи бяха твърде незрели и че квартирите им бяха белязани от една всеобща и много сериозна липса на дисциплина…
Имаше семинаристи, които понякога прекарваха нощта извън семинарията, тъй като надзорът бе крайно недостатъчен. Нашият духовен директор подкрепяше свещенически ръкополагания ad tempus – идеята, че свещеническото ръкоположение би могло да бъде някакво временно положение.
В Грегорианския университет един от професорите по морална теология насърчаваше ситуационната етика. И някои състуденти са ми споделяли, че техните духовни наставници не са имали нищо против да бъдат допуснати до свещеническо ръкоположение, въпреки техните непреодолени и продължаващи да се случват тежки грехове срещу целомъдрието.“

Само стремежът към целомъдрие не стига
Вигано ясно подчертава, че „онези, които страдат от дълбоко вкоренена привързаност към същия пол, не трябва никога да бъдат допускани до семинарията“. И добавя: „Освен това, преди всеки един семинарист да бъде приет за ръкополагане, той трябва не просто да се стреми към целомъдрие, но и да го е постигнал“ – добавя архиепископът. „Той вече трябва да води живот в целомъдрен целибат – с мир и за продължителен период от време, тъй като ако това нещо липсва, семинаристът и неговите обучаващи го не могат да придобият нужната увереност, че същият има призвание за живот в целибат.“

Духовно немарливите епископи трябва да бъдат отстранени
Бившият апостолически нунций в САЩ обвинява епископите, че са допуснали тълпи от духовно и психологически деформирани мъже да станат свещеници и призовава всеки един прелат, който е участвал под някаква форма в сексуално насилие или в прикриването му, да бъде лишен от свещеническата си позиция и църковната си титла.
„Епископите носят първостепенна отговорност за формацията на своите кандидати за свещеничество“ – добавя архиепископът. „Всеки епископ, който е прикрил злоупотреба или съблазняване на малолетни, уязвими възрастни хора или възрастни, намиращи се под свещеническа пастирска грижа, в това число семинаристи, не е годен за такава отговорност, нито за каквото и да е епископско служение, и трябва да бъде отстранен от служба“.

Предстоящата среща в Рим. Някои неудобни въпроси
По повод предстоящата идните дни среща на епископите в Рим по въпроса за сексуалните злоупотреби, монс. Вигано не крие, че надеждата му епископите да намерят някакво решение на скандала със сексуалните злоупотреби е твърде малка. Според него организаторите на събитието игнорират корените на кризата.
„Усилено ще се моля за успех на февруарската среща“ – казва архиепископът, като добавя, че „много бих се радвал тя да е успешна“. Но според него „няма знак за реална готовност да се стигне до истинските причини“ на кризата.
„Защо срещата е фокусирана само върху злоупотребите с малолетни?“ – пита Вигано. „Действително, тези престъпления са най-ужасяващите, но кризите в САЩ и Чили, които до голяма степен ускориха свикването на предстоящата среща, са свързани със злоупотреби срещу млади хора, включително и семинаристи, а не само срещу малолетни“ – обобщава духовникът. „Почти нищо не се казва за неправомерното сексуално поведение срещу пълнолетните, което само по себе си е тежка злоупотреба с духовната власт, независимо дали става дума за връзка „по взаимно съгласие“ – отбелязва още Вигано.

Лицемерието
По-нататък в есето монс. Вигано пише:
„Защо думата „хомосексуалност“ нито веднъж не се появява в наскоро издадените от Светия Престол документи? Това по никакъв начин не означава, че може да се предполага, че хората с хомосексуални наклонности са злоупотребяващи, но си остава фактът, че преобладаващото мнозинство от злоупотребите са нанесени над момчета, в периода след пубертета, от страна на хомосексуални духовници. Лицемерно е да осъждаш злоупотребите и да твърдиш, че съчувстваш на жертвите, без честно да се изправиш пред този факт. Необходимо е духовно съживяване на клира, но то в крайна сметка ще бъде неефективно, ако не се реши този проблем.“

Неудобни въпроси към Франциск
В текста следват и някои важни въпроси. Вигано пита: „Защо папа Франциск държи до себе си, та дори нарича свои близки сътрудници хора, които са известни хомосексуалисти? Защо отказва да отговори на съвсем законните и ясни въпроси относно тези назначения? По този начин той губи доверие, че има истинска воля да реформира Курията и да се бори с корупцията.“
През август 2018 г. архиепископ Вигано разкри, че само няколко месеца след избора му за папа, Франциск е отменил наказанията срещу вече бившия кардинал Тиъдър МакКарик, станал известен като сериен сексуален насилник срещу семинаристи и министранти на олтара. Пак тогава Вигано отбеляза, че Франциск е издигнал до властови позиции кардинал Франческо Кокопалмерио и архиепископ Винченцо Палия, въпреки че и двамата „са част от хомосексуалната вълна в подкрепа на подриването на католическото учение за хомосексуалността“.
В размишлението си Вигано се спира и на октомврийското насърчение, издадено от папа Франциск. „В моето трето свидетелство аз призовах Светия Отец да си поеме ангажиментите, поети от него при приемането на службата като приемник на св. Петър“ – припомня бившият нунций. „Отбелязах, че той е поел върху себе си мисията да утвърждава братята си и да води душите към следване на Христос по пътя на Кръста“. По-нататък добавя: „Тогава го насърчих, сега отново го насърчавам – да каже истината, да се покае, да покаже своята готовност да следва заръката, дадена на Петър, след като се обърне, да утвърди братята си (Лк. 22, 32).“
По същия начин архиепископ Вигано се обръща и към събратята си епископи и ги призовава да се обърнат към истината.
„Моля се епископите, събрали се в Рим, да си спомнят за Светия Дух, Който са получили чрез ръковъзлагането, и да изпълнят отговорността си да представляват своите поместни Църкви, както и твърдо да попитат и да настояват за отговор на горните въпроси по време на тази среща“. И още: „Всъщност, моля се да не се върнат в своите държави без съответните отговори на тези въпроси“, защото „ако се провалят в това отношение, това би означавало да оставят своето стадо на вълците и да допуснат цялата Църква да понесе ужасни последици.“
Архиепископът завършва размишлението си, като изразява упованието си в Господ и в Неговото обещание, че вратите на ада няма да надделеят над Вярата: „Въпреки проблемите, които съм описал, продължавам да се надявам, защото Господ никога няма да изостави Своята Църква.“

Поради страх за сигурността си, архиепископ Вигано засега остава скрит от широкото публично пространство.

Източник: Church Militant
Бележка: Подзаглавията са на редакцията.

Новини: NN

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар