Медалчето на свети Бенедикт

11 юли 2019

Медалчето на свети Бенедикт от Нурсия (480-547) – отшелник, основател на орден, родоначалник на монашеството на Запад, игумен на Монтекасино -чийто празник отбелязваме днес, на 11 юли, е знак за благословия чрез кръста на Христос. Осветеният медальон на свети Бенедикт е истински подарък от Небето. Той е голяма помощ в борбата срещу дявола. Използва се като защита срещу злото и помощ в часа на смъртта.
На лицевата страна се намира изображението на св. Бенедикт, който държи кръст в дясната ръка. Със знака на кръста той извършил много чудеса. В лявата ръка държи книга, правилото на своя орден. Вляво от светеца има гарван, за да отнесе отровния хляб. От другата страна – счупен съд, от който се показва змия. Съдът символизиращ отровата, предназначена за светеца, се пръснал, след като той направил кръстния знак. В кръг около него стои надпис на латински: „Eius in obitu nostro praesentia muniamur“ – „Нека бъдем подкрепени при смъртта си от неговото присъствие“. С малки букви до фигурата на светеца е изписано: „Crux Sancti Patris Benedicti“- „Кръстът на свети отец Бенедикт“.
На гърба на медалчето е изобразен Бенедиктинският кръст, над който стои думата „PAX“ – „Мир“, което някога било монограм за Христос. Четирите букви около кръста “C-S-P-B” са съкращение от „Crux Sancti Patris Benedicti“ – „Кръст на свети отец Бенедикт“. Върху гредите на кръста са изписани началните букви от думите, с които се изразява вярата на светеца.
На отвесната греда са разположени буквите „CSSML“ („Crux Sancta Sit Mihi Lux“) – „Светият Кръст да ми е светлина“.
На напречната: „NDSMD“ („Non Draco Sit Mihi Dux“) – „Драконът да не е мой водач“.
Четиринадесетте букви в кръг около кръста V.R.S.N.S.M.V. -S.M.Q.L.I.V.B. означават: „Vade retro satanas, nun quam suade mihi vana. – Sunt mala quae libas, ipse venena bibas“ – „Отстъпи от мен, Сатана и не ме води към суета! Лошо е това, което ми накапваш. Пий сам отровата си!“
Безброй факти потвърждават, че благочестивото използване на медалчето с призоваване на свети Бенедикт е носело на вярващите от всички времена извънредни благодати за тялото и душата, особено защита срещу болести, отрова, опасности и изкушения от всякакъв вид.
Медалчето на св. Бенедикт помага срещу сеуверие и сатанински влияния; пази от магьосничества; лекува животни от епидемии; пази от Сатаната; обръща грешниците, често на смъртния одър; унищожава силата на отровата; пази от епидемии; помага при камъни в жлъчката; бодежи, кръвохрачене; улеснява раждането на бъдещите майки; пази от мълнии и градушки; предпазва от изкушенията на плътта.
Точното време на появата на така известното и обичано днес медалче на свети Бенедикт не е известно. Но то е свързано със светеца, тъй като изобразява неговата фигура и символизира чудесата, които той е извършил със силата на вярата си в кръста. Медалчето се носи с твърдо упование в застъпничеството на големия светец.
Папа Лъв ІХ (1054 г.) съобщава, че по време на заболяване видял стълба от светлина, по която слязъл отецът-монах Бенедикт, благословил го с кръста в ръката и след това изчезнал. Затова някои историци предполагат, че Лъв ІХ наредил да бъдат направени първите медалчета.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар