Господи, остани с нас!

19 ноември 2019, 15:57

Господи, остани с нас, защото се свечерява и денят преваля!
Господи, остани с нас, защото тъга и хлад обхващат сърцата ни!
Господи, остани с нас, защото от всички страни тъмнината на лъжите и на отстъпничеството от вярата заплашва Твоята Църква.
Ела, стопли сърцата ни и ги запали с голяма любов към Теб, истински Бог и истински човек.
Възпламени живота ни, накарай го да заблести с блясъка на Евангелието, направи го покорен на духа на истината и светостта.
Ела, стопли сърцата ни и им дай да горят за Твоята свята Църква, единственият ковчег на спасението.
Господи, придружавай ни и ни разяснявай Светото Писание; придружавай ни и ни учи, че Кръстът е Божията мъдрост; придружавай ни в житейския ни път, Ти Възкръсналият, и ни насърчавай да Те следваме, за да можем с радост, с вяра и с огъня на Твоята любов в сърцата да достигнем до подслона, където Ти ще разчупваш хляба, за да ни се разкриваш.
Ние Те предадохме и отрекохме да Те познаваме.
Продадохме Те за богатството и благата на този свят.
Оставихме Те сам, уплашихме се от общественото мнение и избягахме.
Нека като Петър, при крясъка на петела, да признаем, че три пъти се отрекохме от Теб. Защото този крясък ни възвестява изгрева, идването на слънцето, което дарява живот.
Нека да Те познаем и обичаме в Твоето евхаристично присъствие.
Нека Те приемаме все по-достойно, с вяра, обожание, страхопочитание.
Нека Те почитаме в Пресветото Тайнство на олтара, като център на живота ни и на общността ни.
Ти си единственият път; научи ни на щастието да го показваме на всички хора без страх или фалшива сдържаност.
Ти си единствената истина; научи ни да я провъзгласяваме с цялата яснота на материалистическия и дезориентиран свят.
Ти си единственият живот; научи ни на радостта да приемаме всеки живот, от зачатието му до естествената смърт.
Господи, дари ни пастири според Твоето сърце, които да живеят в бедност, послушание и въздържание.
Дари ни епископи и свещеници – апостоли, които да горят от любов към Теб.
Дари ни епископи и свещеници – светци, които да ни водят към Теб.
Ела, призови хора, които да разгласяват Евангелието, свети пастири от нашите собствени семейства. Превърни семействата ни в светилища, където с радост се раждат много деца.
Погледни с любов към Запада и всички християнски страни, които някога са Те обичали искрено, служили са Ти, обожавали са Те, а сега сякаш са Те забравили.
Научи ги да могат да намират истинско бъдеще само в пасхалното Възкресение.
Научи ги, че светлината на Небето побеждава мрака и че Човешкият Син победи смъртта със Своята смърт.
Да, остани при нас, Господи; не изоставяй дома ни!
Изпрати ни Утешителя, за да направлява, ръководи и предвожда живота и делата на Църквата.
Нека Дева Мария, Майка на Църквата, ни защитава, когато бурите бушуват над нас.
Остани при нас, Господи; Ти си слънцето на нашия живот и живият извор на Църквата!
Амин.

Кардинал Робер Сара

Превод: catholoc-news.bg

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалите в този уебсайт, могат да бъдат копирани, публикувани и използвани само с изричното разрешение на редакцията на www.catholic-news.bg!

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар