Литании към Христос Цар

24 ноември 2019, 18:21

Господи, помилвай ни
Христе, помилвай ни
Господи, помилвай ни
Христе, слушай ни
Христе, изслушай ни
Отче небесни Боже, помилвай ни
Сине Изкупителю на света Боже, помилвай ни
Душе Свети Боже, помилвай ни
Пресвета Троице, помилвай ни.

Христос, Цар, Бог от Бога, светлина от светлината, образ на вечния Отец (Да дойде царството Ти)
Христос, Цар, за когото всичко е създадено …
Христос, Цар, истински Бог и истински човек …
Христос, Цар, най-висш законодател …
Христос, Цар, източник и образец на всяка святост …
Христос, Цар, наш път, наша истина, наш живот …
Христос, Цар, комуто е дадена всяка власт на небето и на земята …

Христос, Цар, вечен първосвещеник (Царувай над душите)
Христос, Цар на болките, увенчан с тръни …
Христос, Цар на любовта, умрял на кръста за нас …
Христос, Цар, чието царство не е от този свят …
Христос, Цар, който си сред нас чрез Твоята Евхаристия …

Христос, Цар, който въздигна брака в достойнството на тайнство (Царувай над семействата)
Христос, Цар, чрез любовта Ти свързан с Мария и Йосиф …
Христос, Цар, скъп приятел на децата …

Христос, Цар, на когото всички царе трябва да се поклонят (Царувай над народите)
Христос, Цар, на когото са подчинени всички владетели …
Христос, Цар, княз на мира …
Христос, Цар, чието царство ще бъде без край …
Христос, Цар на славата, нека всички да дойдем при Теб….

Молитва
Господи Исусе Христе, ние отдаваме почит на Теб, Царя на света. На Теб посвещаваме малкото, което можем да правим. Ще се стремим да съдействаме за Твоята слава и триумфа на Светата Църква. Нека всички сърца признаят Твоето свято царство. Амин.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар