Идването на Спасителя е било необходимост

30 ноември 2019, 18:30

Размишление на свети Бернар за Адвента

Ние празнуваме с цялото си сърце идването на Господ Исус Христос. И така ние само изпълняваме дълга си, защото той дойде не само при нас, но и за нас. Всъщност Господ не се нуждае от благодеянията ни; пълнотата на благодатта, която той ни е дал, доказва колко голяма е нашата бедност. Тежестта на едно заболяване се измерва с това, което трябва да се даде, за да бъде излекувано то [...]
Поради това идването на Спасителя е било за нас необходимост. Състоянието, в което се намирали хората, направило присъствието му наложително. Дано затова Спасителят дойде бързо! Да дойде и да ни избави от слепотата, да ни освободи от болестите ни и да вземе нашите немощи върху себе си! Когато той е с нас, кой може да ни отклони от правия път? Всичко мога чрез Исуса Христа, Който ме укрепява (срв. Фил.4,13). Ако Бог е за нас, кой ще е против нас? (срв. Рим.8,13) Исус Христос е напълно сигурен съветник, който не може да заблуждава нито себе си, нито нас. Той е мощна помощ, чиято сила никога не се изчерпва [...] Той е Божията мъдрост, да: Той е Божията сила (1Кор. 1,24) [...] Затова нека всички идем при този учител. Във всички наши дела да призоваваме тази помощ; в борбите ни да се поверяваме на един толкова сигурен защитник. Ако той вече е дошъл на света, това е така, за да живее сред нас, при нас и да ни помага.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар