Lectio Divina за ІІІ-а Предколедна Неделя: „Вярата в Исус Христос“

15 декември 2019, 15:51

ВЯРАТА В ИСУС ХРИСТОС
Ис 35, 1-6. 10; Пс 146(145), 6-10; Як 5,7-10; Мт 11, 2-11.

ЕВАНГЕЛИЕ:
Днес в центъра на евангелския откъс отново стои Иван Кръстител, но не като човек, който подготвя пътя на Господ, а като свидетел на месианското служение на Исус.
Намирайки се в тъмницата, той чува за делата на Христос и е озадачен. Струва му се, че действията на Исус не съвпадат с образите на секирата, огъня и съда, които би трябвало да донесе Месията, както говорел Иван на хората (срв. Евангелския откъс от миналата неделя – Мт 3, 7-12).
Нима Иван е сбъркал? Може би пък трябва „да очакваме друг”? И той изпраща учениците си, за да попитат за това Исус.
Господ не отговаря пряко, а предлага на изпратените да направят сами изводите – хората се изцеляват, мъртви възкръсват, а бедни благовестят. Той желае Иван да разбере, че Исус е истинският Месия, който води в Небесното Царство, както е предсказано от старозаветните потоци, какъвто е и Исайя (срв. Ис 35, 5-6; 61, 1).
Това не е отговор на въпроса на Иван, но Исус одобрява неговата прямота и потвърждава, че Иван е наистина вестител – ангел, изпратен да подготви пътя на Господ, както е предречено от Малахия (3, 1).
Пророческата роля на Иван се състояла в порицаването на греха и в призива към покаяние. Тази вест била неизменна за всекиго – за царе, религиозни лидери, обикновени хора. Той не се боял да говори за това на всички, въпреки че в крайна сметка го хвърлили в затвора по заповед на цар Ирод, встъпил в брак с братовата си жена, и най-накрая го обезглавили (Мт 14, 3-12).

РАЗМИШЛЕНИЕ:
Исус желае да разберем кой е Той? Напишете кой е за вас Исус.
Възможно е по-късно да добавите записки според това как Исус все повече ще ви се открива.
Как мислите – защо е щастлив този, който не се съмнява в Господ? (стих 6).
Как реагиал Иван, когато не разбрал действията на Исус? Какъв урок можем да извлечем от отговора на Исус към Иван?
Иван не приличал на стрък трева, брулена от вятъра. Как хладният вятър на критиката и насмешката действа на вас? Можете ли при всичко това крепко да защитавате вярата?

МОЛИТВА:
Бог продължава да влияе на хода на историята и да се меси в личния живот на хора, за да им донесе изцеление, помощ и покой. Прочетете Пс 146 (145), кажете си още веднъж колко благ и верен е Господ. Благодарете и възхвалявайте Бог с думите от псалма.
Издигнете сърцето си в молитва към Господ. Възможно е Той да ви насърчи да се молите за определен човек, който именно в този момента се нуждае от Божията помощ и застъпничество.

СЪЗЕРЦАНИЕ:
От време на време четем за това как Божието застъпничество дарява прошка, изцеление и ръководство в живота. Прекарайте времето в размишления за Божието застъпничество.

Източник: сп. Credo
Превод: Католически новини

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар