Духовни размишления : Архив

Размишления на монс. Гуидо Марини: „Излез и застани на планината…“

Размишления на монс. Гуидо Марини:

10 юни 2022 г.
Нека чуем Божието Слово от Първата книга Царства: „Като дойде Илия до Божията планина Хорив, влезе в пещерата и пренощува в нея. И ето, биде към него слово Господне, и Той му каза: „Излез, и застани на планината пред лицето Господне.” В живота на пророка това преживяване с Бог на светата планина [...]

Коментарите са изключени

Размишления на монс. Гуидо Марини: „Илия се изкачи на връх Кармил…“

Размишления на монс. Гуидо Марини: „Илия се изкачи на връх Кармил…“

9 юни 2022 г.
Нека чуем Божието Слово от Първата книга Царства: „Илия се изкачи на връх Кармил, наведе се към земята, тури лицето си между коленете и рече на слугата си: „Иди и погледни към морето“. Той отиде, погледна и рече: „Нищо няма“. Той пак му каза: „Направи това седем пъти“. На седмия път той [...]

Коментарите са изключени

Размишления на монс. Гуидо Марини: „Ако Господ е Бог, вървете след Него!“

Размишления на монс. Гуидо Марини:  „Ако Господ е Бог, вървете след Него!“

8 юни 2022 г.
Нека чуем Божието слово от Първата книга Царства: „Тогава Илия пристъпи към целия народ и каза: още ли куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете след Него!“. Пророкът се обърнал към един народ, който живеел в нерешителност: признавал Господ за свой Бог, но също и се обръщал към езическото божество [...]

Коментарите са изключени

Размишления на монс. Гуидо Марини: „Тя отиде и направи както и каза Илия“

Размишления на монс. Гуидо Марини: „Тя отиде и направи както и каза Илия“

7 юни 2022 г.
Нека се вслушаме в Божието Слово от Третата книга Царства: „Тя отиде и направи тъй, както й каза Илия; и храни се тя, и той и домът й няколко време. Брашното в делвата се не свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, коeто Той изрече чрез Илия“. [...]

Коментарите са изключени

Размишления на монс. Гуидо Марини: „Те всички единодушно прекарваха в молитва и бдение“

Размишления на монс. Гуидо Марини: „Те всички единодушно прекарваха в молитва и бдение“

6 юни 2022 г.
Понеделник след Петдесетница
Възпоменание на Дева Мария – Майка на Църквата
Нека чуем Божието Слово от Деянията на Апостолите: „Те всички единодушно прекарваха в молитва и бдение с някои жени и с Мария, майката на Исус, и с Неговите братя“. Мария е в Горницата, заедно с останалите жени и апостолите. Те са в очакване [...]

Коментарите са изключени

Размишления на монс. Гуидо Марини: „Ела, Душе Свети!“

Размишления на монс. Гуидо Марини: „Ела, Душе Свети!“

5 юни 2022 г.
✝ ТЪРЖЕСТВО ПЕТДЕСЕТНИЦА
Тази неделя честваме голямото тържество на Петдесетница, като възпоменаваме слизането на Светия Дух върху раждащата се Църква, събрана в Горницата в Йерусалим.
Споменът за това събитие обаче е и възможност за благодат, възможност да подновим сърдечната си молитва Духът на Господа да продължава да слиза в изобилие върху Църквата и в [...]

Коментарите са изключени

Размишления на монс. Гуидо Марини: Бързането към Бог

Размишления на монс. Гуидо Марини: Бързането към Бог

31 май 2022 г.
Нека чуем словото Господне от Евангелието от свети Лука в деня на празника Посещение на Блажена Дева Мария: „И като стана Мария през тези дни, отиде набързо в планинската страна, в град Юдин“. Евангелистът отбелязва бързината („набързо“), с която Богородица се отправя към Елисавета. При Мария става дума преди всичко за една [...]

Коментарите са изключени

„Да можем да казваме нашето всекидневно „Да!“ на Божиите планове“

31 май 2022 г.
Слово на Папа Бенедикт ХVІ, произнесено на 2 юни 2011 г., при закриване на Майската набожност на празника Посещение на Дева Мария при пещерата в градините на Ватикана
„Скъпи братя и сестри,
радост е за мен да се присъединя към вас в молитва при нозете на Светата Дева, към която гледаме днес на [...]

Коментарите са изключени

Размишления на монс. Гуидо Марини: Възнесението на Исус

Размишления на монс. Гуидо Марини: Възнесението на Исус

30 май 2022 г.
Събрали сме се в седмата пасхална неделя, когато Църквата чества хубавото тържество на възнесението на Исус в Небето. В Евангелието от свети Лука четем: „И ги изведе от Витания и, като вдигна ръцете Си, благослови ги.“
Образът, използван от евангелиста, е много внушителен: Исус благославя апостолите с вдигнати ръце. Голямата жертва е направена [...]

Коментарите са изключени

Светли Понеделник

Светли Понеделник

18 април 2022 г.
Духовно размишление за Светли Понеделник
«Христос възкръсна» – с това приветствие се поздравяваме през тази седмица, и в отговор чуваме: «Наистина възкръсна!». Свидетелството за Възкресението – това е една от най-важните мисии, която ние, християните, следва да изпълняваме в този свят, защото след като Възкресението Христово веднъж вече наистина се е случило, това [...]

Коментарите са изключени