Духовни размишления : Архив

ТЕМА 7: Боговъплъщението – сърцето на християнската вяра

ТЕМА 7: Боговъплъщението – сърцето на християнската вяра

24 март 2017, 13:37
В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомазание и Евхаристия в пасхалната нощ. Започнахме поредица от теми, развити от доминиканския свещеник отец Ясинт Дестивел, озаглавена „Пътят на катехумена“. Седмата тема е посветена на тайната на [...]

Коментарите са изключени

На пътя между Трета и Четвърта Постна неделя: от кладенеца в Самария към къпалнята в Силоам

На пътя между Трета и Четвърта Постна неделя: от кладенеца в Самария към къпалнята в Силоам

23 март 2017, 07:53
Намираме се на средата на пътя от Трета към Четвърта Постна неделя, от неделята на самарянката към неделята на слепеца от Силоам. Нека отново си припомним литургичните четива от изминалата неделя и размишляваме над тях с помощта на следващите текстове, подготвени за Lectio Divina, та, изпълнили съдовете си с Христовата жива вода, [...]

Коментарите са изключени

ТЕМА 6: Божият закон – път към Бог

ТЕМА 6: Божият закон - път към Бог

17 март 2017, 15:39
В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомазание и Евхаристия в пасхалната нощ. Започнахме поредица от теми, развити от доминиканския свещеник отец Ясинт Дестивел, озаглавена „Пътят на катехумена“. Шестата тема е посветена на Божия закон.
Когато [...]

Коментарите са изключени

На пътя между Втора и Трета Постна неделя: от хълма на Преображението към кладенеца на самарянката

На пътя между Втора и Трета Постна неделя: от хълма на Преображението към кладенеца на самарянката

16 март 2017, 11:03
Намираме се на средата на пътя от Втора към Трета Постна неделя, от неделята на Преображението Господне към неделята на самарянката. Нека отново си припомним литургичните четива от изминалата неделя и размишляваме над тях с помощта на следващите текстове, подготвени за Lectio Divina, та, видели славния Лик на Господ в Неговото Преображение, [...]

Коментарите са изключени

ТЕМА 5: Заветът на Бог с човека

ТЕМА 5: Заветът на Бог с човека

16 март 2017, 10:55
В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомазание и Евхаристия в пасхалната нощ. Започнахме поредица от теми, развити от доминиканския свещеник отец Ясинт Дестивел, озаглавена „Пътят на катехумена“. Петата тема е посветена на завета на [...]

Коментарите са изключени

ТЕМА 4: Грехопадението

ТЕМА 4: Грехопадението

14 март 2017, 14:38
В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомазание и Евхаристия в пасхалната нощ. Започнахме поредица от теми, развити от доминиканския свещеник отец Ясинт Дестивел, озаглавена „Пътят на катехумена“. Четвъртата тема е посветена на грехопадението.
Предишния път [...]

Коментарите са изключени

ТЕМА 3: Бог Творец

ТЕМА 3: Бог Творец

13 март 2017, 16:35
В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомазание и Евхаристия в пасхалната нощ. Започнахме поредица от теми, развити от доминиканския свещеник отец Ясинт Дестивел, озаглавена „Пътят на катехумена“. Третата тема е посветена на сътворението на [...]

Коментарите са изключени

ТЕМА 2: Откровението. Какво представлява Откровението?

ТЕМА 2: Откровението. Какво представлява Откровението?

13 март 2017, 11:17
В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомазание и Евхаристия в пасхалната нощ. Започнахме поредица от теми, развити от доминиканския свещеник отец Ясинт Дестивел, озаглавена „Пътят на катехумена“. Втората тема е посветена на същността на [...]

Коментарите са изключени

ТЕМА 1: Вярата – човешкият отговор на Божия призив

ТЕМА 1: Вярата - човешкият отговор на Божия призив

10 март 2017, 11:16
В традицията на Църквата Постното време се свързва освен с подготовката за Възкресение Христово, и с подготовката на готвещите се да приемат тайнствата Кръщение, Миропомазание и Евхаристия в пасхалната нощ. Започваме поредица от теми, развити от доминиканския свещеник отец Ясинт Дестивел, озаглавена „Пътят на катехумена“. Първата тема е посветена на вярата като [...]

Коментарите са изключени

На пътя между Първа и Втора Постна неделя: от изкушенията в пустинята до Преображението!

На пътя между Първа и Втора Постна неделя: от изкушенията в пустинята до Преображението!

9 март 2017, 12:00
Намираме се на средата на пътя от Първа към Втора Постна неделя, от неделята на изкушенията в пустинята към неделята на Преображението Господне. Нека отново си припомним литургичните четива от изминалата неделя и размишляваме над тях с помощта на следващите текстове, подготвени за Lectio Divina, та, устояли на изкушенията, да продължим към [...]

Коментарите са изключени

Личбата на пророк Йона

Личбата на пророк Йона

8 март 2017, 11:08
Ниневийците повярвали на думите на пророк Йона, който ги предупреждавал, че заради греховете, с които оскърбявали Бога, градът им ще бъдe разрушен. Въпреки че изглеждало така, сякаш присъдата вече била произнесена, жителите на града намерили в себе си зрънце доверие към Бог и приели да се покаят: «и отвърнаха се от лошия [...]

Коментарите са изключени

Когато се молиш, не говори излишно

Когато се молиш, не говори излишно

7 март 2017, 15:38
„Моето слово, което излиза от устата Ми, не се връща при Мене празно, а изпълнява онова, което Ми е угодно“ – казва Господ чрез устата на пророк Исайя. „Когато се молите, не говорете излишно“ – учи Христос Своите ученици. Словата, думите в днешния свят са силно обезценени. Най-съкровената дума, „любов“, се използва [...]

Коментарите са изключени

Ръководство за достигане до светостта

Ръководство за достигане до светостта

6 март 2017, 10:10
Интересно се преплитат днешните четива (вж. по-долу): първото четиво говори за светостта на Бог и призовава човека към нея, а Евангелието показва Исус в Съдния ден, Който отделя светците от онези, които не са пожелали светостта. В първото четиво чуваме призива: „Бъдете свети, защото Аз, Господ Бог ваш, съм свят“. Следва изброяване [...]

Коментарите са изключени

Заповедите са велик дар от Бог

Заповедите са велик дар от Бог

12 февруари 2017, 23:55
Духовно размишление
за 6-та Обикновена неделя
„Блажени са онези, които търсят Бога“. Някои хора не приемат заповед, като казват, че те ограничават човешката свобода. Въпреки това обаче, заповедите на практика са велик дар. Господ не желае на хората да им се случват беди, поради което им дава десетте заповеди като насочващи знаци по пътя [...]

Коментарите са изключени

Трите „Аве Мария“ – ключ към Рая

Трите

23 януари 2017, 14:26
Към края на живота си света Мехтхилд от Хакеборн, бенедиктинка, която живяла през ХІІІ век, мислела със страх за великия миг, в който душата й ще напусне тялото, за да влезе във вечността. Затова помолила Дева Мария за помощ в последния й час. Мадоната, която вече се била явявала на вярната си [...]

Коментарите са изключени

Свети Алберт Велики и най-добрите дела според волята на Бога

Свети Алберт Велики и най-добрите дела според волята на Бога

22 януари 2017, 16:11
Свети Алберт Велики, доминиканец, епископ и църковен учител, († 1280) често се молел да познае кои са най-добрите дела. Един ден, при транссубстанцията в Светата литургия, Бог заговорил на светеца и му дал точни наставления:
„Тъй като ти се молеше усърдно, аз те чух. Избягвай греха и чуй кои дела са за мен [...]

Коментарите са изключени

Знакът на кръста

Знакът на кръста

20 януари 2017, 17:02
Знакът на кръста е древен християнски обред. Още първите християни правели с показалеца или палеца на дясната ръка кръст на челото. Много родители правят кръст на челата на децата си, преди те да излязат сутрин от дома. Така искат да ги поставят под Божието благословение. Освен малкия кръстен знак, обичаен бил и [...]

Коментарите са изключени

Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Слава на Отца и Сина и Светия Дух

17 януари 2017, 13:32
Всеки, който е присъствал на молитва от Часослова на монаси и монахини, е забелязал, че след всеки псалм следва „Слава на Отца…“. Как може да се тълкува тази молитвена формула, която присъства също и в молитвата на Броеницата? Ето размишленията на сестра Ангела Гамон OSB:
Слава на Отца и Сина и Светия Дух. [...]

Коментарите са изключени

Молитвата – среща с Бог

Молитвата - среща с Бог

15 януари 2017, 21:17
От кратката молитва-въздишка до пеенето на псалми – на Бог може да се говори по много различни начини. Молба и благодарност, надежда и съмнение: всичко си има място пред Бога. Какво е молитвата и каква роля играе тя в живота на вярата?
Старият Завет е истинска съкровищница на истории за връзката на [...]

Коментарите са изключени

Честит рожден ден, Мамо!

Честит рожден ден, Мамо!

8 септември 2016, 13:27
Духовно размишление за днешния празник
Рождение на блажена Дева Мария
Нека днес отбележим празнично рождения ден на Дева Мария! Всъщност, защо не седнем като едно семейство на празничната трапеза? Та нали отбелязваме рождените дни на роднини и приятели, споделяйки тяхната радост! Винаги се опитваме да направим този ден специален за „виновника“ за тържеството, защото [...]

Коментарите са изключени

Месецът на Мария

Месецът на Мария

5 май 2016, 09:15
Месецът на Мария. Нима почитта към Света Богородица трябва да бъде „регламентирана“, разпределяна по отделни месеци, дни, празници? Нима за Божията Майка трябва да мислим само от време на време по повод на поредния празник? Нима на нашите майки вкъщи поднасяме цветя само в Деня на майката? Майката в нашата земна действителност [...]

Коментарите са изключени

Възкресението е най-убедителният знак, че Бог е с нас

Възкресението е най-убедителният знак, че Бог е с нас

28 март 2016, 16:45
Духовно размишление за Светли Понеделник
«Христос възкръсна» – с това приветствие се поздравяваме през тази седмица, и в отговор чуваме: «Наистина възкръсна!». Свидетелството за Възкресението – това е една от най-важните мисии, която ние, християните, следва да изпълняваме в този свят, защото след като Възкресението Христово веднъж вече наистина се е случило, това [...]

Коментарите са изключени

Духовно размишление за Велика Сряда

Духовно размишление за Велика Сряда

23 март 2016, 10:29
Днес е Велика сряда. Все по-близо сме до Разпъването и Възкресението. И днешният евангелски откъс ни кара отново и отново да се замислим над предателството на Юда, над тайната на човешкото сърце. Защо Юда, един от онези, които били най-близо до Исус, който споделял с Него една трапеза, както и превратностите от [...]

Коментарите са изключени

Духовно размишление за Велики Вторник

Духовно размишление за Велики Вторник

22 март 2016, 09:52
Пътят на Петър и пътят на Юда
Как е обичайно да постъпи човек, когато разбере, че някой се кани да го предаде? Най-вероятно би прекъснал всякакви отношения и би се постарал да предотврати предателството. Исус обаче не само не гони Юда, но му измива нозете и споделя с него последната трапеза. Той вярва [...]

Коментарите са изключени

Духовно размишление за Велики Понеделник

Духовно размишление за Велики Понеделник

21 март 2016, 10:00
В днешното първо четиво (Ис 42, 1-7) пророк Исайя говори, че „пречупената тръст няма да троши, и тлеещ лен няма да угаси“, което ще рече, че никой няма да извърши нито едно агресивно действие, насочено срещу когото и да било и срещу каквото и да било. И по-нататък за такъв един човек [...]

Коментарите са изключени