Литании на Божественото Провидение

23 март 2020, 17:29

Господи, помилвай ни! – Христе, … – Господи, …
Христе, слушай ни!
Христе, изслушай ни!
Боже, Отче небесни, помилвай ни!
Боже Сине, Изкупител на света, …
Боже Душе Свети, …
Света Троице, един само Боже, …
Боже, в Когото живеем, движим се и съществуваме, …
Боже, Който Си създал небето, земята и морето, …
Боже, Който Си подредил всичко по мярка, брой и тежина, …
Боже, Който с ръка си измерил небето и си поставил граници на морето, …
Боже, Който ръководиш всичко според решението на Твоята воля, …
Всемогъщи и премъдри Боже, …
Боже, Който разтваряш ръката Си и изпълваш с благослов всичко, което жевее там, …
Боже, Който оставяш Твоето слънце да изгрява над добри и лоши, …
Боже, Който пращаш дъжд над праведни и грешни, …
Боже, Който Си преброил всички косми на главата ни, …
Боже, Който храниш птиците небесни и обличаш полските лилии, …
Всеблаги и милосърдни Боже, …
Боже, Който у онези, които Те обичат направляваш всичко към най-добро, …
Боже, Който за наше изпитание и поправяне пращаш и горест, …
Боже, Който лекуваш ранените и изправяш съкрушените по сърце, …
Боже, Който възнаграждаваш християнското търпение с вечна радост, …
Баща на милостта и Бог на всяка утеха!
Бъди милостив, прости ни, Господи!
Бъди милостив, изслушай ни, Господи!
Бъди милостив, спаси ни, Господи!
От всяко зло, …
От всеки грях, …
От Твоя гняв, …
От епидемии, глад и война, …
От светкавици и буря, …
От град и унищожителен дъжд, …
От лоша реколта и скъпотия, …
От недоволство и роптание срещу Твоите свети наредби, …
От малодушие и нетърпение, …
От прекомерни грижи за временното, …
От злоупотреба с Твоите дарове и благодати, …
От всяка липса на любов към ближния, …
От отчаяние и закоравялост в греха, …
В деня на Страшния съд, …
Ние бедни грешници молим Те, изслушай ни!
Да се доверяваме винаги на Твоето Божествено Провидение, молим Те, изслушай ни!
Да не се възгордяваме в щастието и да не униваме в нещастието, …
Да се подчиняваме като деца на всяка Твоя воля, …
Да славим името Ти, и когато ни даваш, и когато отнемаш, …
Да ни дадеш това, което ни е необходимо за запазване на живота ни, …
Да благословиш работата ни, …
Да ни дадеш сила и търпение във всички несгоди, …
Да ни водиш чрез изпитанията към поправяне на живота ни, …
Да ни дадеш за временните страдания вечните радости, …
Агнец Божи, който отнемаш греховете на света, прости ни, Господи!
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, изслушай ни, Господи!
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света, помилвай ни, Господи!
Христе, слушай ни!
Христе, изслушай ни!
Господи, помилвай ни! – Христе, … – Господи, …
А: Ела ни на помощ, Боже на силата!
О: Покажи ни лицето Си и ще бъдем спасени!
Да се помолим!
Боже, Чието Провидение не се мами в наредбите си, молим Те смирено да отклониш всичко вредно от нас и да ни дадеш всичко спасително. Чрез Христос, нашия Господ. Амин.

Подбор и превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар