15 молитви на Св. Бригита към страдащия Христос

Света Бригита молила дълго Господ да и каже колко рани е получил при горчивото си страдание. Един ден Спасителят и се явил и и заговорил: „По тялото си получих 5480 рани, ако искаш да ги почиташ, тогава моли в продължение на цяла една година всеки ден 15 пъти „Отче наш” и 15 пъти „Радвай се” и придружаващите ги молитви“. И я научил на посочените по-долу молитви.
Спасителят и казал също и това:
Който моли тази молитва в продължение на една година всеки ден, ще избави 15 души на свои роднини от чистилището, 15 праведници от роднините му ще получат благодатта на постоянството във вярата и 15 грешници сред родствениците му ще се обърнат. Този, който моли молитвата, ще достигне първите степени на съвършенството. 15 дни преди смъртта му ще му дам моето безценно Тяло, за да бъде предпазен чрез него от вечния глад; ще му дам да пие моята безценна кръв, за до го предпази от жаждата.
А 15 дни преди смъртта си той ще получи дълбоко разкяние и голямо познание за греховете си. Ще поставя знака на победния ми Кръст между него и злия враг, за да бъде предпазен от капаните му. Преди смъртта му ще дойда с моята вярна, многообичана Майка, за да посрещнем душата му с милост и да я заведем във вечните радости. В небето душата на този човек ще получи особеното признание на моята божественост, която не давам на онези, които не са молили тази молитва.”
Ако някой е живял дори 30 години в смъртен грях, веднага щом започне да моли набожно тези молитви или реши да ги моли, Господ ще му прости всички грехове и и ще го предпазва от всички зли изкушения. Той ще пази петте му сетива и ще го предпазва от внезапна и неочаквана смърт, а душата му от вечното проклятие. И всичко, което поиска от Бог и от Светата Дева, ще му бъде дадено.
Който научи на тази молитва и други, неговата радост и заслуги ще бъдат вечни. На мястото, на което се моли тази молитва, присъства Бог с благодатта си.
Всички тези привилегии са обещани на Св.Бригита от разпнатия Спасител на Разпятие, което и сега още е почитано в Църквата „Св. Павел” в Рим.

15 молитви на Света Бригита към страдащия Христос:

1. Христовите страдания в Гетсиманската градина до коронясването Му с трънения венец
О, Исусе, наслада за всички, които Те обичат, приятел и Спасител на грешниците, спомни си Твоята толкова дълбока тъга, която си изпитал, когато е наближило определеното от вечността време на Твоите свети страдания, когато си измил краката на учениците си, дал си им за храна Твоите Тяло и Кръв, утешил си ги нежно и сам си потвърдил в пълнотата на твоята скръб: „Душата ми е прескръбна до смърт.” Спомни си за всичката мъка и за притеснението, които си изпитал преди смъртта си на Кръста, когато, след като три пъти си се молил и си пролял кървава пот от страх, си бил предаден от Твоя ученик, бил си заловен от Твоя народ, бил си обвинен несправедливо, бил си осъден неправилно от Твоите съдии, в избрания град, във времето на празника, бил си отхвърлен без вина, бил си лишен от дрехите си, бил си бит с юмруци, бил си завързан за една колона, бичуван, коронясан с тръни и си бил малтретиран с безброй други безобразия. Дай ми чрез тези страдания , о Господи, Боже мой, истинско разкаяние, достойно удовлетворение и опрощение на греховете ми.
Отче наш… Радвай се…

2. Подигравките с Христос
О, Исусе, радост на ангелите, спомни си тъгата, която си изпитал, когато Твоите врагове са те наобиколили като зли лъвове, били са Те с пестници и са оплювали лика Ти.
Чрез тези мъки и подли оскърбителни думи, с които Твоите врагове са Те притеснявали, избави ме, о Господи Исусе, от всички мои видими и невидими врагове и ми дай под Твоята закрила да достигна до вечното Спасение.
Отче наш… Радвай се…

3. Приковаването на Христос на Кръста
О Исусе, Създателю на света, който си обхванал в неизмеримостта си небето и земята, спомни си горчивата мъка, която си изтърпял, когато жестоките войници са пробили с остри пирони ръцете и краката Ти и са ги приковали към Кръста, при което, причинявайки болка след болка, така са изпънали Твоите членове по дължината и ширината на Кръста, че са ги откъснали от ставите им.
Чрез тази така горчива кръстна мъка Те моля да ми дадеш страхопочитание и любов към Твоето свято име.
Отче наш… Радвай се…

4. Молитвата на Христос за тези, които Го разпънаха
О Исусе, небесни лечителю, спомни си смъртната умора, болките, които Ти – издигнат на Кръста – си понесъл по всички части на Твоето наранено и разкъсано заради нас Тяло, така че нито една друга болка не е била като Твоята и как от върха на Твоята глава до петите Ти не е останало нищо здраво и как въпреки това Ти, без да обръщаш внимание на тези мъки, си се молил за враговете Ти и си казвал: „Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат!” Чрез това милосърдие ми дай, спомняйки си за горчивите Ти страдания, да получа пълно опрощение на моите грехове и заблуждения.
Отче наш… Радвай се…

5. Милосърдието на Христос към разкаялите се грешници
О Исусе, огледало на вечната чистота, спомни си онази тъга, притиснала сърцето Ти, когато в светлината на Твоята мъдрост си видял блаженото бъдеще на избраните, които ще намерят спасението си чрез заслугите на Твоето страдание, но и отхвърлянето на толкова безбожници, които по своя вина ще паднат във вечна гибел. Чрез необяснимата дълбочина на Твоята милост, в която Ти си изпитал толкова болезнено състрадание към нас, грешниците и заблудените, и която си оказал на разбойника до Теб, когато си му казал: „Днес ще бъдеш с мен в Рая!”, Те моля да окажеш милост и на мен в часа на смъртта ми.
Отче наш… Радвай се…

6. Завещанието на Христос от Кръста
О Исусе, цар и приятел на душите, достоен за всичката им любов и копнеж към Теб, спомни си онази тъга, която си изпитал, когато оголен и страдащ, изоставен от всичките си приятели, висящ на Кръста и без никой, който да те утешава освен Твоята любима Майка, стояща до Теб със свята преданост и с душа, пропита от горчивина, Която Ти си поверил на ученика си, както и него си поверил на Нея, като си казал: „Жено, ето сина ти!” и към ученика: „Ето майка ти!” При меча, пронизал тогава душата И, Те моля, о Исусе добри, да ми дариш Твоята милост и утешение във всички страдания на тялото и душата – особено в часа на смъртта.
Отче наш… Радвай се…

7. Жаждата на Христос
О Исусе, извор на неизчерпаема доброта, който, изпитвайки голяма жажда, си казал на Кръста: „Жаден съм!” (за спасението на човешкия род), разпали в сърцата ни копнежа към всички наистина добродетелни упражнения и унищожи в нас напълно всяка страст на чувствата и всяко зло желание към кумири.
Отче наш… Радвай се…

8. Отпиването на Христос от чашата
О Исусе, сладост на сърцето и незабравима радост за отдадените Ти души! Дай ми чрез горчивината на оцета и жлъчката, които си вкусил заради мен, да Те приема достойно в часа на смъртта си за спасение и утеха на душата си.
Отче наш… Радвай се…

9. Викът на Христос от Кръста
О Боже, царстваща сила и ликуване на духа, спомни си мъката и притеснението, които си изстрадал, когато при приближаването на горчивата Ти смърт си извикал с висок глас: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил!” Чрез този страх на видимото изоставяне, с който си ни избавил от вечната изоставеност, Те моля, Боже наш, никога да не ме изоставяш в моите страдания.
Отче наш… Радвай се…

10. Безбройните рани на Христос
О Исусе, начало и край, сила и живот, спомни си, че си се потопил за нас от глава до пети изцяло в морето на страданията. Чрез броя и дълбочината на болезнените Ти рани ме научи, мен грешника, да спазвам Твоите заповеди с истинска любов и послушание.
Отче наш… Радвай се…

11. Дълбоките рани на Христос
О Исусе, бездна от най-дълбоко милосърдие, заради дълбочината на Твоите рани, пронизващи мозъка на костите Ти, те моля, извади ме от пропастта на греха и скрий душата ми в Твоите свети рани пред вида на Твоя наказващ гняв, за да не стана жертва на справедливостта Ти.
Отче наш… Радвай се…

12. Кървящите рани на Христос
О Исусе, лъчист образ на истината, знак на единството и връзка на любовта, спомни си безбройните рани, покриващи Тялото Ти и багрещи го с Твоята свята кръв, спомни си непонятните мъки които си изпитал заради нас в това чисто Тяло. Има ли нещо, което е трябвало да направиш и не си направил?
Моля Те, о Исусе добри, запиши с Твоята скъпоценна кръв всички тези рани в моето сърце, за да чета в него винаги Твоята болка и Твоята смърт и да постоянствам в предана благодарност до края.
Отче наш… Радвай се…

13. Последният страх на Христос
О Исусе, безсмъртен и непобедим цар, спомни си болките, които си изпитал, когато всички сили на тялото Ти са Те напуснали напълно и Ти си казал с наклонена глава: „Свърши се!”
Чрез този Твой смъртен страх смили се над мен в последния ми час, когато духът ми ще бъде угнетен и отпаднал.
Отче наш… Радвай се…

14. Смъртта на Христос
О Исусе, единороден на всевишния Отец и точно копие на мъдростта Му, спомни си онази вътрешна отдаденост, с която си извикал: „Отче, в Твоите ръце предавам духа си”, и как след това Ти си изпълнил над нас Твоята милост с разкъсано Тяло, със сломено сърце и така си предал Твоя Дух.
Чрез тази Твоя скъпоценна смърт, о царю на светците, ме укрепи в борбата със сатаната, света и плътта, за да живея като Теб, умирайки за света, и душата ми да бъде приета от Теб с милосърдна любов, когато в часа на смъртта се завърне от своето поклонничество.
Отче наш… Радвай се…

15. Последното и пълно проливане на Христовата кръв
О Исусе, истинска и плодовита лоза, към която сме присадени, спомни си онова преизобилно проливане на Твоята кръв, която Ти си пролял подобно сок от изстискано грозде, когато от разпраната Ти с копие страна са потекли така изобилно кръв и вода и не е останала нито капка в тялото Ти, висящо на Кръста. Чрез това проливане на кръвта Ти укрепи душата ми в последната битка със смъртта, за да се яви пред теб очистена от всички петна.
Отче наш… Радвай се…

Заключителна молитва:
Приеми, о Исусе, тази молитва с онази преголяма любов, с която си понесъл всички рани по Твоето свято тяло. Смили се над мен и над всички обременени с грехове и дай на всички верни души, на живите и починалите, благодат, прошка и вечния живот.
Амин.

Превод: www.catholic-news.bg

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар