Първа събота от месеца

1 август 2020

Първа събота от месеца: Посвещаване на Непорочното Сърце Мариино

„Имай грижа да ме утешиш и кажи, че на всички, които всяка Първа събота в продължение на пет месеца се изповядат, приемат Светото Причастие, кажат пет десетици от Броеницата и прекарат заедно с мен петнадесет минути, като размишляват върху петнадесетте тайни на Броеницата с намерението да ми поискат извинение от името на всички, аз обещавам да ги подкрепя в часа на смъртта с всички необходими благодати за спасението на техните души.“

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар