27-годишен поляк на покаятелно поклонничество из родината си с 15-килограмов кръст

1 август 2020

С покайна одежда и сандали, 27-годишният Михал Улевински прави покаятелно поклонничество в Полша, като носи на рамото си 15-килограмов дървен кръст. Младият поляк се опитва да организира така пътя си, че накрая той да изобрази кръст върху картата на Полша.
Михал преживява през 2015 г. обръщане: „Отидох на изповед и там започна всичко. Започнах да живея честно с Бог и да изграждам живота си според заповедите му. През цялото време се опитвам всеки ден да се обръщам отново. Преди животът ми бе много отдалечен от Бога, не се грижех за нищо, имаше главно партита. Сега има обръщане на 180 градуса. Преди имаше традиционна набожност, да се ходи на църква, но липсваше дълбочина, лична връзка с Бога.“
Михал прави това за изкупление на греховете на поляците и за обръщане на онези, които са се отвърнали от Бога.
Порталът „WadowiceOnline“ цитира поклонника: „Върху този кръст положих греховете на полската нация, обединих ги с кръстната жертва на нашия Господ Исус Христос и предложих всичко на нашия любим Отец“.
Хора, които той среща по пътя, му помагат да носи кръста и му предлагат храна, вода и подслон.
По думите му е изминал вече около 1000 км и в интервю за „Radio Jasna Góra“ казва: „Винаги се опитвам да започна деня с молитва, след това закуска и Св. Литургия. Броеницата ме придружава през целия ден. Всеки ден ме канят някъде на вечеря, след което продължавам. Винаги намирам подслон, но в действителност не знам къде ще нощувам. Бог се грижи за всичко и наистина те благославя.“
Вдъхновение за това поклонничество получил от няколко изречения в Дневника на св. Фаустина и Библията: „Докато ги четях, почувствах, че Бог иска да предприема това начинание, да начертая знака на кръста върху географската карта на Полша и да получа благословение за изграждане на Божието царство, така че Полша да бъде страната, която Бог желае. Но аз знаех, че за това е необходимо покаяние, затова се разкаях за всеки поляк и се надявам плодовете да са, че поляците ще разберат, че се нуждаем от това покаяние.“

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар