Св. Лудвиг – най-християнският крал на Франция

25 август 2022 г.

Луи IX, крал на Франция

Лудвиг (или, както е по-точно, Луи), най-чистият християнски принц, бил роден в Поаси, Франция, на 25 април 1215 г. Той бил четвъртото дете на крал Луи VIII и Бланш Кастилска. Тъй като по-големите му братя и сестри умирали още в ранна детска възраст, той бил подготвен за престолонаследник. Множество учители му преподавали библейска история, география и религия. Обучен бил да язди и да стреля превъзходно. Майка му била особено активна във възпитаването на характера му. Крал Луи VIII починал, когато синът му бил само на единадесет години. На дванадесет годишна възраст Луи бил коронясан в Реймс, както повечето френски крале, в първата неделя на Адвента през 1226 г. Майка му, кралица Бланш Кастилска, била обявена за регент на младия крал Луи IX и оказала голямо влияние върху живота му.
Силно набожната Бланш действала като регент, дори след като Луи навършил пълнолетие и направлявала кариерата му с християнски съвети, които помогнали да се формира характера на краля в святост. Веднъж тя казала на сина си: „Никога не забравяй, че само грехът е най-голямо зло в света. Коя майка може да обича сина си повече, отколкото аз те обичам? По-скоро ще те видя да лежиш мъртъв в краката ми, отколкото да знам, че си обидил Бог със смъртни грехове!“ Чувствата на майка си Лудвиг приел дълбоко в сърцето си и по-късно споделил това със своите приятели.
Въпреки богатството и охолството, в което живеел, свети Луи превърнал живота си в кръстоносен поход за справедливост, любов и милосърдие. От младини помагал на нуждаещите се. Най-бедните от бедните получавали кралска милостиня всеки ден. Говорело се, че Луи винаги давал милостиня на просяците по време на пътуванията си, а два пъти седмично раздавали хляб и храна от кралската трапеза. Всеки ден бедни хора се хранели в дома на краля, понякога дори в едно помещение с него, понякога дори на неговата маса…
Луи IX често е описван като „един от най-великите френски крале“ заради многобройните си успехи в подобряването на данъчната система в кралството и в опростяването на административните процедури. Кралят насърчавал използването на римското право. По негово време бил изграден първия френски флот.
Луи IX притежавал силно развито чувство за справедливост, което допринесло много в стремежа му за стимулиране развитието на съдебните процедури, които да установяват ред и законност.
Кралят работел с парламента на Париж, за да се подобри професионализма на неговата администрация по отношение на юридическите действия.
Луи неуморно укрепвал своето кралство и една от най-важните му задачи била утвърждаването на християнския морал и добродетели във Франция. В тази насока той издал две наредби: първата – от 1230 г., била насочена срещу еврейското лихварство. Втората, десет години по-късно, осъждала серафите евреи и забранявала четенето на Талмуд, който обиждал Богородица.
Кралят имал и конкретни изисквания към своите чиновници. Първото и най-важно било да бъдат изрядни християни, да не богохулстват, да не играят на зарове и да не посещават бордеи и кръчми. Било им абсолютно забранено лихварството и нямали право на собственост в областта, където изпълнявали своите функции.
Крал Луи IX бил почитан от своето семейство, от приятелите си, от френските благородници, както и от обикновените французи – мъже и жени: защото имал особен интерес към благотворителните институции, защото смятал кралските си задължения за част от християнското си призвание.
Той бил отдаден съпруг на жена си Маргарита и на своите 11 деца, осем от които доживели до зряла възраст. При царуването му Франция се радвала на безпрецедентен просперитет и мир.
Но кралят бил също смел и храбър воин и повел два кръстоносни похода – Седмия и Осмия, за освобождаването на Светите земи, макар че нито един не бил успешен. Осмият кръстоносен поход през 1270 г. освободил хиляди християнски пленници, но се оказал фатален за краля – той се разболял от тиф и починал на 25 август същата година при обсадата на Тунис.
Луи IX притежавал всички качества на християнски крал – един кръстоносец за мир, постиган с мирни средства, и рицар на справедливостта и правото. Бил обявен за светец официално през 1297 г.
Крал Луи IX е известен като „най-християнският крал на Франция“, както и като крал на кръстоносците.

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар