Бог не отказва милостта си на никого

20 януари 2021

Исусе, Вечна Истина, живот наш, моля и прося Твоето Милосърдие за бедните грешници. Сладко Сърце на моя Господ, изпълнено със състрадание и неразгадаема милост, моля Те за бедните грешници. Пресвято Сърце, извор на Милосърдието, от което върху цялото човечество бликат лъчи на необясними благодати, моля Те за просветление за бедните грешници. О, Исусе, спомни си за Твоето горчиво страдание и не позволявай да погинат души, изкупени с Твоята толкова скъпоценна кръв.
О, Исусе, когато размишлявам за огромната цена на Твоята кръв, се възхищавам на величието й, защото една капка би била достатъчна за всички грешници. Въпреки че грехът е бездна на зло и неблагодарност, платената за нас цена е несравнима – затова нека всяка душа да намери доверие в страданията на Господ и надежда в Неговото Милосърдие. Бог не отказва милостта си на никого. Небето и земята могат да се променят, но Божието Милосърдие няма да секне. О, каква радост гори в сърцето ми, когато виждам Твоята невероятна доброта, о, Исусе мой. Искам да доведа всички грешници в нозете Ти, за да възхваляват милостта Ти навеки.

Св. Фаустина Ковалска
Дневник, $ 72

Подбор и превод: catholic-new.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар