Великият пост: благоприятно време за изповед и прошка

15 март 2021

Сега е време за изповед. Изповядай думите и делата, с които си съгрешил, тези на нощта и тези на деня. Изповядай ги в това „благоприятно време“ и „в ден на спасение“ (Ис 49,8; 2 Кор 6,2) приеми небесното съкровище… Остави настоящето зад теб и вярвай в бъдещето. Ти преживя толкова много години, без да прекъснеш обикновените си земни задължения. Нима не можеш да направиш пауза за четиридесет дни, за да се погрижиш за истинската си цел? „Застанете и познайте, че Аз съм Бог“, казва Писанието (Пс 46,11). Въздържай се от много думи, от ненужни думи, никому не прави зло, не слушай онези, които клеветят, по-скоро бъди готов да се молиш. Покажи пламенността на сърцето си с аскетизъм; почисти покоите на сърцето си, за да може да се влее в тях още повече благодат. Тъй като прошка за греховете се дава на всички еднакво, но участието в Светия Дух се дава според размера на вярата на всеки един. Ако се трудиш малко, малко ще пожънеш; ако се постараеш повече, наградата ти ще бъде голяма. Става въпрос за теб: защитавай интересите си!

Ако имаш оплаквания срещу някого, прости му. Искаш да получиш прощение за престъпленията си; затова и ти трябва да прощаваш на грешника. Нима няма да е неприлично да кажеш на Господ: „Прости ми многобройните грехове“, щом сам не си простил на Божия слуга до себе си прегрешенията му към теб? (срв. Мт 18,23).

Св. Кирил Йерусалимски

Подбор и превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар