Исус – истинският лекар

26 март 2021

Да можеше да дойде Исус при нас и с едно слово да ни излекува от нашата треска! Защото всички си имаме своята треска. Когато се ядосвам, имам треска: има толкова видове треска, колкото пороци. Да се обърнем към апостолите, за да помолят Исус да дойде при нас и да ни хване за ръка. Щом направи това, треската веднага ще изчезне, тъй като Исус е отличен лекар. Той е истинският, великият лекар, първият от всички лекари…
Той може да разкрие скритата причина за всички болести. Той не докосва ухото, нито дори челото …, докосва ръката и по този начин лошите дела…
Той установява колко висока е температурата, той, който е лекар и лекарство едновременно.
Исус отива при болната жена, която не може да стане и да забърза към този, който идва при нея. Той, лекарят, изпълнен със състрадание, сам отива при леглото, той, който вдига болната овца на раменете си (Лк 15,5). …
Да може да докосне и нас, да излекува делата ни…
Да станем, да стоим прави! …
Може би ще ми кажат: „Къде е Исус?“
Той стои тук при нас: „Посред вас стои Един, Когото вие не познавате“ (Ив 1,26). „Царството Божие вътре във вас е“ (Лк 17,21).

Св. Йероним

Подбор и превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар