Вижте нашия цар

28 март 2021

За да ни разкрие дълбочината на своята състрадателна любов и да ни позволи да я почувстваме, Исус, изворът на всяко милосърдие, плака и за нас в нашата бедност и то не веднъж, а много пъти. Първо за Лазар (Ив 11,35), след това за Йерусалим (Лк 19,41) и накрая на кръста, когато от очите му се изливаха сълзи за изкупление на всички грехове (Евр 5,7)… О, безчувствено сърце [...] Спомни си, че твоят лекар плаче и „тъжи като че за смъртта на едничък син “ (Йер 6,26)…

Исус съживи Лазар, елеят за помазание бе излят върху главата му, викът му се разнесе сред народа като благоухание. И тъй като той сам знаеше отпреди, че тълпата ще тръгне насреща му, качи се на младо магаре, за да даде пример за възхитително смирение под аплодисментите на множеството, което късаше клони и постилаше дрехите си на пътя. Дори ликуването на тълпата не го накара да забрави милосърдието си: той самият започна да оплаква разрушаването на Йерусалим.

Стани сега, слугиньо на Изкупителя, за да видиш като една от дъщерите на Йерусалим цар Соломон във величието му, с което майка му, синагогата, го почете – защото тя е тайнственият първообраз на църквата, която предстоеше да се роди. Придружи Господаря на небето и на земята, който седи на магаре. Съпровождай го постоянно с маслинени и палмови клони, като вършиш дела на милосърдие (pietas) и с правилни действия постигаш победата.

Св. Бонавентура (1221-1274), францисканец,
църковен учител

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар