Какво ни казва Преображението на Господ?

6 август 2021

Апостолите оставили всичко – дом, баща, майка, жена, деца, заради обещаното Царство, а изведнъж техните мечти се оказват развенчани, очаква ги това, за което не искат и да си помислят. За тях това е нещо неочаквано, едно голямо разочарование. Нима е възможно Месията наистина да не съгради обещаното Царство?… Това те не разбирали, и как можели да разберат, при положение че мислели за някакво земно царство. От Евангелието знаем, че Господ ги оставил в такова състояние в продължение на цяла седмица и едва тогава взел със Себе си на планината трима от тях – Петър, Яков и Йоан, за да добави малко светлина в техните мрачни мисли, за да открият отново очите и ушите им това, че Той е Божи Син. Когато Той, облечен в славата, пред очите им разговарял с Илия и Мойсей, небето ги призовало: “Него слушайте”. Тук е необходимо в скоби да се добави следното пояснение: “Него слушайте – не само, когато ви говори за Своя триумф, но и тогава, когато ще ви говори за Своето бъдещо унижение”.
На слизане от планината, Той им забранил да говорят за онова, което са видели, дотогава, докато не възкръсне от мъртвите, за да не би в резултат на Неговото преображение, в тях и в другите хора да възникне лъжлива месианска надежда; за да не очакват след този ден, както и преди, победата Му над римляните и създаването на световно царство, тяхното царство.
Какво ни казва Той с това събитие?
Преди всичко Той иска в нашето съзнание и в нашата душа да остане гласът, който прозвуча от небесата: “Него слушайте!” – както тогава, когато ще ни известява Своето Евангелие за небесните радости, така и тогава, когато ще ни напомня за изпитанията, които следва спокойно да приемаме, за да достигнем до тези радости. Винаги трябва да Го слушаме! Каквито и да биха били Неговите думи – приятни или тъжни, Той винаги говори и прави всичко за наше добро. Трябва да Го слушаме и тогава, когато Той се обръща към нас посредством различни събития – дори и да ни огорчават – така, сякаш винаги звучат едни и същи думи: “Аз ви обичам…”. И нека не се смущаваме, ако Неговата любов понякога е сурова.

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар