Свети Ангели Пазители

2 октомври 2021

Вярата в ангели, т.е. в могъщи духовни същества, които играят роля в света на Бога и човека, е представена в Светото Писание. В Стария Завет „Божият ангел“ (ангел на Яхве) е Божи пратеник, който помага (Бит. 16,7; 21,17; Изх. 14,19; Царе 19,35).) В по-късните книги (напр. Данаил) срещаме имена на ангели, на които са възложени определени задачи. В Новия Завет ангелите играят роля в живота на Исус и на ранната Църква. Има демонични, сатанински сили, но има и добри ангели, които помагат на хората, ръководят ги и ги закрилят. Вярата в Ангела Пазител се основава най-вече на Мт 18,10: „Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен“.
Свети Тома Аквински изследвал и сравнил възгледите на много църковни отци за Ангелите Пазители и в Summa Theologica259 стигнал до извода, че всеки получава при раждането си Ангел Пазител, както и един дявол, който завижда на човека за онова вечно блаженство, което самият той е загубил. Но по Божията милост Ангелът Пазител е много по-силен от него.
Ангелите Пазители се призовават с молитва, като най-известната от тях е „Ангеле Божи“.
Литургичното почитане на Ангелите Пазители се разпространило най-вече през ХV и ХVІ в. в Испания и Франция, в началото във връзка с празника на свети Архангел Михаил, на 29 септември. През 1608 г. папа Павел V въвел празника за цялата Църква. Папа Климент Х посочил за него първата неделя от месец септември, а папа Пий Х установил датата 2 октомври – три дни след празника на светите Архангели.

Подбор и превод: catholic-news.bg

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар