„Привързаността към земните блага може да се превърна в пречка към постигането на живота вечен“

10 октомври 2021

Проповед
за 28-ма Обикновена неделя

Впечатляващо е, че Исус никога не е осъждал материалните блага, нито парите. Именно с богатствата на този свят се строят болниците и училищата, църквите и манастирите, и се вършат много други обществено необходими за елементарното човешко съществуване дела. Обаче след разговора си с богатия млад човек Исус предупреждава, че привързаността към земните блага може да се превърна в пречка към постигането на живота вечен. Младежът от днешния Евангелски откъс е възхитен от учението на Исус и от възможността да Му служи. Той отива да се срещне с Него с намерението да получи съвет. Но въпреки че е спазвал Божиите заповеди през целия си живот, Исус му казва, че това не е достатъчно, за да се постигне Царството Небесно. Трябва да се отрече от привързаността, от привързаността към благата, които притежава. Само тогава може да стане истински ученик на Исус. За младия човек това условия е шокиращо. То е шокиращо за много от християните днес, било е шокиращо и в онези времена за апостолите. Апостолите вярвали, подобно на мнозина, че богатите имат по-голям шанс в постигането на живота вечен. Защото богатството в миналото било смятано за Божия благословия. Богатият имал възможност да дава милостиня, да прави значителни дарения, да предприема поклонически пътувания към светите места, повече време да отделя за молитва и т. н. Бедните били лишени от такива възможности. Именно това убеждение подтиква апостолите да се обърнат с въпрос към Исус: Ако богатите няма да се спасят, кой тогава може да се спаси? Исус вместо дълги обяснения дава един кратък отговор: само Бог може да даде мощ, сили, за да бъде извършено всичко онова, което е необходимо, за да стане човек истински Исусов ученик. С едно изречение казано: Бог дава, Бог взима, Бог избира кой да Му служи независимо от това какво притежава. Всичко, което притежаваме, зависи от Божието благоволение и ни е дадено да го управляваме от Негово име, за което ще даваме сметка един ден пред Бога. Нужно е да обърнем вниманието си върху това, че разпределянето на земните блага сред бедните няма за цел да се увеличава броят на бедните и мизерстващите, целта е единствено да се освободим от онова, което толкова силно ни приковава към земното, което е тленно. Амин.

† Отец Мариуш Полцин, OFM Cap.
Клагенфурт, 2012 г.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар