Богоявление – „в три действия“

6 януари 2022

Проповед за тържеството Богоявление

Трима ли са били? Как са се казвали? Наистина ли са били царе? А дали единият е бил бял, вторият – азиатец, а третият – африканец? Това ние не знаем. Нашите догадки са плод на по-късни предания. Евангелието просто ни разказва за мъдреци, дошли от Изтока, водени от звездата, за да се поклонят на Новороденото и да Му принесат дарове.
И докато на Запад на тържеството Богоявление поставяме акцент върху поклонението на тайнствените мъдреци, традицията на християнския Изток ни насочва към още две събития – Кръщението на Исус в Йордан и чудото на превръщането на водата във вино в Кана Галилейска.
И трите евангелски събития са в съзвучие – и трите разказват за Богоявлението на Христос, Господ и Спасител.
Съсредоточавайки се върху откъса от Евангелието, който четем на днешната Литургия, нека се опитаме да вникнем в посланието, което са ни оставили мъдреците. Можем да го формулираме в няколко думи: На път! Позволи да бъдеш воден! Подготви се за среща със злото. Не крий удивлението си! Поклони се!
На пътя преди всичко трябва да се движим. Това изглежда така просто. И макар да се местим, подхващайки различни инициативи и предприемайки различни действия, всъщност да тръгнеш на път не е просто нещо. Както казвал един богослов ако днес бяхме чули, че се е родил Спасителят, кой би тръгнал към Него? Бихме се насилили да изглеждаме във вечерните новини краткия репортаж, че в яслата се е родило детенце. Но дали това ще ни накара да хвърлим дистанционното и да станем от креслото? За да поемем на път трябва да рискуваме.
По пътя позволи да бъдеш воден. Мъдреците били водени от звездата, която светела над Витлеем, но отвътре те били движени от тъгата, която Бог е вложил във всяко отворено и търсещо сърце. По пътя към Бога ние трябва мъдро да виждаме във външната действителност знак за присъствието на Бог, но не бива да забравяме за изгарящата тъга на копнеещото сърце.
Бъди готов да се сблъскаш със злото. По пътя си мъдреците срещат Ирод. Ние мечтаем за свят без зло и насилие, но като не намираме идеала на своите мечти, обидени се отказваме от пътуването. Всеки, който реши да излезе от дома си, рано или късно ще се срещне със злото. За това ние трябва да сме готови.
Не крий, че си поразен. Мъдреците търсели спасител и цар. Навярно са били много удивени, когато намерили едно беззащитно дете. Позволи на Бог да действа по Неговия начин.

Отец Томаш Гай, ОР
Превод:catholic-news.bg

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар