Майска набожност (8). Молитва към Дева Мария от Помпей – „La Supplica“

8 май 2022

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.
Пресвета Царице на победата на Бога, Господарке на небето и на земята.
На Твоето име се радват небесата и пред него треперят тъмните бездни на ада.
Преславна Царице на Броеницата, ние, Твоите предани деца, сме събрани сега (в този празничен ден) тук в Твоето светилище, разкриваме Ти чувствата на нашето любящо сърце и изплакваме с детско доверие пред Теб нашата мизерия.
От царствения трон на добротата обърни Твоя милосърден поглед не само към нас, о Мария, но и към нашите семейства, към нашата страна (Италия), към Европа и към целия свят.
Имай състрадание за многото нужди и проблеми, които вгорчават живота ни. Виж, о Майко, колко много безпокойства и опасности за душата и тялото ни заобикалят и заплашват!
О Майко, измоли ни от Твоя божествен Син милосърдие и така с доброта победи сърцето на грешниците. Те са наши братя, те също са Твои деца, дори и да наскърбяват чистото Ти и деликатно сърце: Исус плати за тях със своята кръв на кръста. Покажи на всички коя си Ти, Царице на мира и на прошката.
Радвай се …
За съжаление е истина, че точно ние, въпреки че сме Твои деца, отново разпъваме Исусовото Сърце с греховете си, а също пробождаме и Твоето Непорочно Сърце с нашите грешки. Ние сме първите, които трябва да признаят, че заслужихме тежки наказания. Но спомни си, че със смъртта на Исус, когато изтичаше кръвта му на Голгота, Ти прие и завещанието му: той ни даде Теб за майка, за майка на грешниците. И по този начин Ти си наша майка, наша ходатайка, наша надежда. Така че в нашите беди винаги можем, въздишайки, да издигаме ръцете си към Теб и да призоваваме милостта Ти.
О Майко, смили се над нас самите, над нашите семейства, над нашите роднини и приятели, над починалите и още повече над нашите врагове, а също и над всички, които се наричат християни, но продължават да нанасят обиди на най-прекрасното Сърце на Твоя Син. Днес молим за милост и за всички погрешно ръководени нации, за Европа и за целия свят, за да се обърнат всички, изпълнени с разкаяние, към Твоето сърце. Смили се над всички, Майко на милосърдието.
Радвай се…
Мария, окажи ни милостиво благодатта да бъдем изслушани. Нали в Твоите ръце Исус постави всички съкровища на своята благодат и на милосърдието си.
Ти седиш като коронована Царица отдясно на Твоя Син, сияйна в безсмъртната слава, повече отколкото хоровете на ангелите. Разпростри – доколкото позволяват небесата – Твоето владичество. Цялата земя и всички твари върху нея са Ти подчинени и поверени.
С Божи дар Ти си всемогъща по благодат. Затова можеш да ни помогнеш. Ако не искаше да ни помогнеш, защото не сме достойни за това и не заслужаваме Твоята защита, към кого тогава да се обърнем? Твоето майчинско сърце няма да допусне да бъдем загубени. Детето в скута Ти и тайнственият венец в ръцете Ти, който раздаваш, ни кара да се надяваме, че ще бъдем изслушани.
Ние се поверяваме напълно на Теб, най-добрата от всички майки и се хвърляме в нежните ти майчински обятия като слаби деца, които не могат нищо друго освен – колко естествено – да очакваме още днес от Теб изпросените благодати.
Радвай се…
Накрая да се помолим за благословията на Мария:
Молим Те за още една последна благодат, о Царице, която няма да ни откажеш (в този празничен ден): Дай на всички ни Твоята постоянно запазваща се любов и по особен начин Твоя майчински благослов. Няма да си тръгнем от Теб, преди да си ни благословила.
Мария, благослови в този час Светия Отец. Към досегашните прославяния на Твоя венец, Твоята Броеница, украсяващи Те с титлата „Царица на боежествената победа“, молим за още едно: Води религията, истинската вяра към триумфа над безбожието и подари на човечеството мира.
Благослови нашите епископи и свещеници, особено онези сред тях, които се грижат за славата на това Твое светилище. Благослови също всички вярващи, свързаните с Твоето светилище в Помпей членове и всички, които молят Светата Броеница, умножават набожността към нея и работят за разпространението и.
Славна Броеница на Мария, верига на благословението, с която ни свързваш с Бог. Окови на любовта, с които ни обединяваш с молещите ангели. Ти си кулата на спасението пред атаките на подземния свят, сигурно пристанище в общото унищожение, няма да Те изоставим. Ти ще бъдеш наша утеха в последния сблъсък със смъртта. Последната целувка на угасващия живот ще бъде за Теб и последната дума на устните ни, о Царице на Броеницата от Помпей, ще изрече Твоето име, о добра майко. Прибежище на грешниците, свята утешителко на наскърбените, бъди благословена в небето и на земята, навсякъде, днес и винаги. Амин.
Радвай се, Царице…

Бл. Бартоло Лонго

Подбор и превод: catholic-news.bg

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар