Светият Дух – вятър, вода и огън

5 юни 2022

Проповед за тържеството Петдесетница

Братя и сестри,

Можем да си представим Бог Отец като старец с дълга брада, Исус – Който стана Човек. Но няма начин да си представим Светия Дух – пазител на духовното, неизказаното Божие величие.
От познатите видими знаци на Светия Дух най-подходящи ми се струват три: вятърът, водата и огънят.
Вятърът. Св. Йоан написал: „Вятърът духа, дето иска.” (Ин. 3, 8) Светият Дух не може да бъде вързан за едно място. Един път е тук, друг път – там…
Водата. Исус все говорел за извора на живата вода.
Огънят. В деня на Слизането на Светия Дух – Петдесетница, над главите на Апостолите се появили огнени пламъци.
Чрез тези знаци търсим Бог пипнешком, като слепци, които докосват предметите, за да се ориентират.
Вятърът преминава като въздух, който бърза. Не го виждаме, но забелязваме люлеещите се клони на дърветата и чуваме шумолящите листа.
Мощта на водата също не можем да видим, но забелязваме как всичко около нас благодарение на нея живее. Свещеникът поръсва с осветената вода хората и те се усмихват, защото върху тях падат животворните капки на стихията, която има мощ да възражда света.
Огънят превръща всичко в прах, минава като буря. Светия Дух свързваме с огън, който носи топлина, светлина, добро, любов, жертвоготовност без край. Напомня за гостоприемство, срещи край камината. Напомня и лампите, поставени върху гробовете, които стоплят душите.
Огънят никога не казва „стига”. В „Песен на Песните” Бог е огън, който поглъща всичко. Защото на Бог не може да се отдадем само например 15%.
Колко много може да се каже за Светия Дух, без да си служим с думи…
Амин.

✝ Отец Мариуш Полцин, OFM Cap.
8 юни 2014 г., Клагенфурт

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар