Размишления на монс. Гуидо Марини: „Излез и застани на планината…“

10 юни 2022 г.

Нека чуем Божието Слово от Първата книга Царства: „Като дойде Илия до Божията планина Хорив, влезе в пещерата и пренощува в нея. И ето, биде към него слово Господне, и Той му каза: „Излез, и застани на планината пред лицето Господне.” В живота на пророка това преживяване с Бог на светата планина бележи повратна точка и представлява едно второ призоваване. Илия преживява период на тежка криза – човешка и духовна. Неговият народ се е разбунтувал срещу Бог. Царят на Израил, заедно с Езавел, го търси да го убие. Пророческата мисия изглежда пълен провал. В тази драматична ситуация Илия се качва на планината Хорив, където има благодатта да се озове пред Бог, да се вслуша отново в неговото деликатно и доверително присъствие, да си върне отново доверието в светлината на Словото, отправено отново към него. Благодарение на преживяното в пещерата пророкът може да поеме отново по пътя с обновено доверие. Това, през което е преминал, не е било провал. Бог е работел дори и в очевидните човешки провали, за да осъществи Своето спасително дело. Само ако застанеш пред Бог можеш да преодолееш всеки един период на криза.

Монс. Гуидо Марини,
епископ на Тортона,
бивш главен папски церемониер

Превод: www.catholic-news.bg

Линк към днешните литургични четива: >>>Петък от 10-а Обикновена седмица >>>

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар