Да приемем Христос от ръцете на Мария

1 януари 2023

Господ, според решението на Божественото Си провидение, постанови Богочовекът да ни бъде даден чрез Мария, която, осенена от Светия Дух, Го носи в утробата си; затова ние нямаме друг избор, освен да приемем Христос от ръцете на Мария.

Ето защо всеки път, когато Светото Писание говори с пророчески думи за нашето бъдещо спасение, до Изкупителя на света се появява неговата Света Майка. Той е изпратен като Агнеца, владеещ земята, но идва от скалите в пустинята; изниква като цвете, но от корена на Йесей. Още Адам видя Мария в далечината като тази, която смазва главата на змията и при вида й накара да спрат сълзите от проклятието, паднало върху него. За нея мислеше Ной, затворен в ковчега на спасението, и Авраам, когато му беше попречено да принесе в жертва сина си. Яков я видя като стълба, по която ангелите се изкачват и слизат; изумен, Моисей я позна в горящия и неизгарящ храст; Давид я приветства, докато пееше и танцуваше при пренасянето на Ковчега на завета; накрая Илия я съзря в малкия облак, издигащ се от морето. Накратко, крайната цел на закона и цялата истина в знаци и пророчества намираме, редом с Христос, в Мария. [...]

Ето защо, както вече посочихме, никой не притежава по-голяма сила да обединява хората с Христос от тази Дева. Според Христовото слово това е „истинският живот, за да познаят Тебе, единия истинен Бог, пратения от Тебе Исуса Христа” (Йоан 17:3). Но тъй като чрез Мария стигаме до живото познание за Христос, толкова по-лесно ще заслужим и живота чрез нея, чийто източник и начало е Христос.

Папа Пий Х

Енциклика „Ad diem illum laetissimum“

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар