Кръстен път за децата

24 февруари 2023

Какво e това Кръстен път?

Преди Библията била само на латински език. И много хора изобщо не можели да я четат. Необходими били картини, които да им представят сцените, описани там. И така преди около 600 години се появил Кръстният път. И днес по стените на всяка католическа църква висят 14 картини, изобразяващи Кръстния път на нашия Господ Исус Христос. Отделните картини се наричат спирания. Понякога присъства и още една – 15 спирка, която показва Възкресението на Исус Христос.
По време на Великите пости християните често молят Кръстния път. При това те размишляват върху страданията на Исус, но също и върху своя живот. Защото и в човешкия живот има болезнени ситуации като разочарование, караници, загуби на приятелства или на работа, болести и смърт. Когато отидете следващият път на църква, огледайте стените и вижте какво е изобразено на картините, обозначени отгоре с цифрите от 1 до 14. Описанията по-долу ще ви помогнат да разберете картините по-добре.

Спиране 1:
Исус е осъден на смърт

Исус бил заведен при Пилат, който бил римският управител на Йерусалим. Той имал огромна власт и можел да решава всичко. Заповядвал и това дали някой да бъде осъден на смърт или не. Всъщност Пилат не искал да осъжда Исус. Той вярвал, че Исус не е сторил нищо лошо. Но първосвещениците настроили хората срещу Исус. Те настоявали пред Пилат да осъди Исус на смърт. И той се подчинил на волята на тълпата, защото се страхувал да не избухне въстание и да не изгуби властта си по този начин. Пилат измил ръцете си, с което искал да подчертае, че няма вина за присъдата. Но въпреки това предал Исус на войниците.

Спиране 2:
Исус взема тежкия кръст на плещите си

Войниците бичували Исус и се подигравали с него, задето казал, че е цар на евреите. Защото не разбирали какво означава неговото царство. Преоблекли го в пурпурна дреха, като одеждата на някой цар. А на главата му сложили корона от тръни. Цялото тяло на Исус било в рани, които кървели. И след всичкото това унижение и страдание войниците заставили Исус да носи през улиците на Йерусалим самичък тежкия кръст, на който трябвало да умре.

Спиране 3:
Исус пада за първи път под кръста

Силите на Исус отслабвали все повече. Кръстът бил тежък и го повалил на земята. Но Исус се изправил пак и продължил да носи кръста.

Спиране 4:
Исус среща пресвятата си Майка

Колко тъжно е това: Мария, Майката на Исус, трябвало да гледа какво се случва със сина и. Но тя вървяла през цялото време с него и нейното присъствие давало сили на Исус да продължава да носи тежкия кръст.

Спиране 5:
Симон помага на Исус да носи кръста

Един мъж, на име Симеон Киринеец се връщал от нивата си и наближил шествието. Той бил силен. Когато войниците го видели, техният началник му заповядал: „Ела тук! Вземи кръста на осъдения и го носи вместо него към Голгота!” Голгота е височината, на която бил разпънат Исус. Тогава я наричали възвишението на черепите. Симон помогнал на Исус, като натоварил кръста му на своите рамене. Заедно с Исус той извървял останалия път до мястото на екзекуцията.

Спиране 6:
Вероника избърсва лицето на Исус с кърпа

Пот се стичала по лицето на Исус от напражение и болки. Една жена на име Вероника стояла край пътя. Тя изпитала състрадание към Исус и поискала да му помогне някак. Знаела, че не може да направи много. Но се помъчила да му донесе поне малко облекчение. Вероника подала на Исус кърпа, за да избърше потта си.

Спиране 7:
Исус пада за втори път под кръста

Исус бил вече напълно изтощен и едва се държал на краката си. Той паднал за втори път на земята. А войниците го ритали и биели. Исус се изправил с мъка отново и продължил пътя си към Голгота, за да изпълни волята на Небесния Отец.

Спиране 8:
Исус среща плачещите жени

Отстрани на пътя стояли жени, които плачели, защото им било много мъчно за Исус. Но вместо да се остави да го съжаляват, той им казал: „Не плачете за мен! По-добре помислете как живеете и се обърнете, променете начина си на живот.”

Спиране 9:
Исус пада за трети път под кръста

Исус паднал отново на земята. Той бил напълно изтощен. Но събрал още веднъж всички сили и се изправил. Защото знаел, че трябва да извърви тежкия път докрай.

Спиране 10:
Войниците събличат дрехите на Исус

Когато пристигнали на Голгота, войниците разсъблекли Исус и взели дрехите му. Хората продължили да му се присмиват, този път на голотата му. Какво страшно унижение изтърпял Исус! Войниците започнали да хвърлят жребий за дрехите му, за да си ги поделят.

Спиране 11:
Исус бил прикован на кръста

Това, което трябвало да изтърпи Исус е толкова страшно, че думите не стигат, за да бъде описано. Войниците го сложили да легне на кръста, който бил поставен на земята. Приковали ръцете и краката му с пирони към дървото и изправили кръста. Исус изпитал невъобразимо силни болки. Но въпреки това се молел за войниците: „Отче, прости им, защото те не знаят какво вършат.”

Спиране 12:
Исус умира на кръста

Преди да умре, Исус помислил за Майка си. Той я поверил на своя ученик Йоан, като с думите си искал да му каже: „Грижи се за моята Майка.” А на Мария казал: :”Сега Йоан е твоят син.” Оттогава Исусовата Майка е и наша Майка, а ние сме нейни деца. В три часа след обяд Исус извикал високо: „Свърши се!” И умрял.

Спиране 13:
Исус е снет от кръста

Йосиф, един добър и справедлив човек от Ариматея, помолил Пилат да му разреши да погребе Исус. Свалили тялото на Исус от кръста и го поставили на коленете на Майка му, Мария, която го оплаквала с горчива мъка.

Спиране 14:
Исус е положен в гроба

След това измили тялото на Исус и го повили в чисто ленено платно. После го поставили в гроб, изсечен в една скала, която се намирала в градината на Йосиф.

Възкресението

Няколко жени отишли на гроба, за да помажат тялото на Исус с балсам според еврейските обичаи. Но намерили гроба празен. Исус се показал на Мария Магдалена и на другите ученици. Той им вдънал кураж. Оттогава последователите на Исус, т.е. християните, знаят, че Исус е възкръснал и че е жив.

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар