Принуждавай себе си, за да станеш обиталище на Господ

14 декември 2023

Който иска да се приближи до Господ и да бъде достоен за вечен живот, който иска да стане обиталище на Христос и да се изпълни със Светия Дух, за да носи плодовете на този Дух [...] трябва първо да повярва твърдо в Господа и след това да се подчини безрезервно на Неговите заповеди. […] Той трябва да упражнява насилие върху себе си, за да бъде смирен към всички […] според словото на Господ: „Вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си” (Мт. 11,29). Той също трябва да положи всички усилия да бъде милостив, нежен, състрадателен и добър, както Господ желае: „Бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден” (Лк 6,36; Мт 5,48). И: „Ако Ме любите, опазете Моите заповеди. “ (Ив 14,15). И „А от дните на Иван Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано, и насилници го грабят; ” (Мт. 11,12). И „Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат“ (Лк 13,24). Във всичко той трябва да вземе за пример смирението, поведението, кротостта и начина на живот на Господ. […]
Нека постоянства в молитва и не се уморява да моли Господ да дойде при него и да се всели в него, да го обнови, да му даде сила да се подчинява на всичките Му заповеди и нека поиска самият Спасител да стане обиталище на неговата душа. Тогава, извършвайки натиск върху себе си, без да навреди на природата си, той ще изпълнява задачите си с желание, защото напълно свиква с доброто, винаги помнейки Господа и очаквайки Го с голяма любов. Когато Господ види такава решителност […] Той ще се смили над него, ще го избави от враговете му и от греха, който живее в него, и ще го изпълни със Светия Дух. И така отсега нататък той наистина ще спазва всички Господни заповеди, без принуда и без напрягане – или по-скоро самият Господ ще изпълнява собствените Си заповеди в него и той ще носи плодовете на Духа в голяма чистота на сърцето (вж. Гал. 5,22).

Свети Макарий Египетски, монах

Източник: evangeliumtagfuertag.org

Превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар