Не търси своята изгода. Практикувай любовта, възвестявай истината.

6 август 2017, 19:32

Размишлениe на св. Августин за празника Преображение Господне

„Господи, добре е да бъдем тука!“ Уморен от живота сред тълпата, Петър открил самотата в планината, в която душата му можела да се наслаждава на Христос. Защо да напуска това място, за да тръгва към умората и мъките, където въпреки това той пламтял от гореща любов към Бога и с това осветил живота си? Той искал това щастие за себе си, така че да добави: „Ако искаш, да направим тук три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия“(Мт 17,4)
Петър искал три сенника: отговорът от небето обаче показал, че имаме само едно нещо – Божието слово е Христос, Божието слово е в закона, Божието слово е в пророците [...] В момента, когато облакът ги обгърнал и същевременно показал един единствен сенник над тях, се чул глас [...] Този, когото гласът открил, е този, с когото се хвалят законът и пророците: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение; Него слушайте“. Защото вие сте го чували в пророците, чували сте го в закона и къде не сте го чували? При тези думи учениците паднали на земята [...]
С падането си на земята апостолите символизират нашата смърт [...], а видгането им от Господ символизира възкресението. Но за какво служи законът след възкресението? За какво служи пророчеството? Тогава изчезва Илия, също и Мойсей изчезва. Това, което остава е следното: „В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото“(Ив 1,1). Остава ти словото, за да бъде Бог всичко във всичко (срв. 1Кор 15,28).
Слез долу, Петре. Ти искаше да си почиваш на планината [...]; но сам Господ ти казва тук: „Слез долу, за да се трудиш и да служиш на този свят, за да бъдеш презиран и разпнат на този свят.“ Животът слезе, за да бъде убит, хлябът слезе, за да страда от глад, пътят слезе, за да се уморява по пътя, изворът слезе, за да изпитва жажда, а ти, ти отказваш да страдаш? Не търси своята изгода. Практикувай любовта, възвестявай истината. Така ще достигнеш до безсмъртието и с него ще намериш покой.

Превод: catholic-news.bg

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар