Отговорът на Мария

9 април 2018, 13:11

Как бихме могли да сътрудничим най-добре с благодатта на Божието осиновение? Да се вгледаме в Тази, която е отговорила най-пълно на тази благодат.
Какво е отношението на Мария към съобщеното й призвание? Да чуем още веднъж какво отговаря Тя на Ангела: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думите ти!“ (Лк 1,38). В гръцкия оригинал тук е употребена думата „dule“. Този термин обикновено означава „робиня“, тоест лице, което може да бъде третирано като вещ, лишена от субектност и от всякакви права, лице, за което волята на Господаря е абсолютно задължителна.
Мария казва на Бога: Искам да бъда Твоя робиня.
А св. Павел пише: „не си вече роб, а син“. Как да съчетаем това с отговора на Мария?
Думите на Мария не са думи на роб, а на дете, което с доверие се поверява на Отца. Изправена пред безграничната любов на откриващия й се Бог и пред най-невероятното призвание, Тя предава целия си живот в ръцете Му. Божието великодушие се среща тук с най-адекватния човешки отговор, който е като откровение: Ти, който в Сина Си се предаваш на мен, приеми моето безгранично доверие. Направи с мен всичко, което възнамеряваш. Предавам Ти себе си и волята си, защото вярвам, че Твоята воля е израз на безграничната Ти любов. Искам да можеш да осъществиш в мен това, за което ме призоваваш.
Светата Дева Мария нарича себе си „рабиня“. Отдава на Бог свободата си, не иска да има каквито и да било права пред Него. В това самоопределение намира израз нейната духовна бедност [...]
Тя има само едно желание – да изпълни волята на Този, който е всичко за нея. С поведението си постоянно повтаря на Бога своето „fiat“, приема всяка форма на изява на Божията воля като най-драгоценен дар. Така преминава през живота Тази, която е първа сред всички създания. [...]
По време на публичната дейност на Исус Мария продължава да живее със своето „fiat“ и остава изцяло в сянката на Сина си. [...]
С тази си нагласа Мария неизменно сочи Христос като единствения Изкупител.

Славомир Биела, „Повери се на любовта“

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар