Мария в тайната на Въплъщението

22 май 2018, 21:56

Тъй като Мария е Майка на Спасителя, а също и наша Майка, е важно да гледаме непрекъснато към Нея, за да се учим от това как е постъпвала Тя и да И подражаваме.
Нека наблюдаваме Мария така, както е представена в Евангелието. В тайната на Въплъщението виждаме как Мария приема Словото на Бога в смирение и с мъдрост, как размишлява над Него и колко е възприемчива към посланията на Светия Дух. Папа Павел VІ нарича Дева Мария жена, заслушана в това, което говори Бог.
Поради това, че Мария гледа непрекъснато към Бога и е послушна на Неговата воля, Тя е в състояние да даде този отговор, който Бог очаква от нея: „Ето я слугинята Господня, нека ми бъде по Твоята Дума”. Мария изговаря тези слова с вяра. С вяра и без всякакви резерви Тя се поверява на Бога и като Господня слугиня се посвещава изцяло на личността и делото на Своя Син, Когото – по думите на Свети Августин – е посрещнала в духа си, още преди да Го е приела в тялото си – също чрез вярата. С право Елисавета възхвалява Мария: „Блажена е Тази, Която е повярвала, че ще се изпълни казаното И от Господа”.

Терезиански Кармил OCD – Австрия

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар